1 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Cop27 – FN -rapport varnar för att klimatförändringarna accelererar

Världen är naturligtvis fortfarande fokuserad på den pågående hälsopandemin, men på en annan kritiskt viktig fråga: att hantera klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen har redan klandrats för ett antal naturkatastrofer runt om i världen i år och en ny landmärke i FN -rapporten varnade för att klimatförändringarna sker mycket snabbare än väntat. skriver Nikolay Barekov, journalist och tidigare MEP.

I november kommer Storbritannien tillsammans med Italien att vara värd för ett evenemang som många tror är världens bästa sista chans att kontrollera flyktiga klimatförändringar.

I år blir det det 26: e årliga toppmötet som ger det namnet COP26. Med Storbritannien som ordförande äger COP26 rum i Glasgow.

Kommersiell

Inför COP26 säger Storbritannien att de arbetar med alla nationer för att nå en överenskommelse om hur klimatförändringarna ska hanteras. Mer än 190 världsledare kommer att anlända till Skottland och med dem kommer tiotusentals förhandlare, regeringsrepresentanter, företag och medborgare under tolv dagars samtal.

Nikolay Barekov

Evenemanget har satt upp fyra viktiga ”mål” för att hantera klimatåtgärder, varav ett är att säkra den globala nollan i mitten av århundradet och hålla 1,5 grader inom räckhåll.

Under detta mål uppmanas länderna att komma med ambitiösa utsläppsminskningsmål före 2030 som överensstämmer med att nå nollvärdet i mitten av århundradet.

Kommersiell

För att uppfylla dessa krävande mål måste länderna påskynda utfasningen av kol. minska avskogningen; påskynda övergången till elfordon och uppmuntra investeringar i förnybar energi.

EU-lagstiftningen kräver att medlemsstaterna antar nationella energi- och klimatplaner (PNEC) för perioden 2021-2030 för att bidra till EU: s bindande klimat- och energimål för 2030. Varje enskild slutlig PNEC Den har utvärderats av Europeiska kommissionen och utvärderingar publicerades i oktober 2020.

Ett av de europeiska länder som drabbats hårdast av klimatförändringarna redan i år är Turkiet, som har sett allt från översvämningar till skogsbränder till torka.

Turkiet bär mest av de allt oftare katastrofer som tillskrivs klimatförändringar, och skogsbränder har orsakat flera dödsfall sedan slutet av juli i södra kustregioner, förödande skogar och byar till aska. Hittills i år har landet också upplevt dödliga översvämningar i nordost efter en torr period som torkat upp dammar och äventyrar vattenförsörjningen.

Miljömedvetna experter och politiker rankar ratificeringen av Parisavtalet 2015 som antogs av 196 länder högst upp på Turkiets uppgiftslista. Turkiet är en av endast sex nationer, inklusive Irak och Libyen, som ännu inte formellt har godkänt affären.

Climate Action Tracker, en tankesmedja som utvärderar nationella utsläppsminskningsplaner, sade att Turkiets insats för att nå avtalets mål var ”kritiskt otillräcklig”.

Ett mål med COP26 är avveckling av kol, men fossila bränslen stod fortfarande för 83 procent av Turkiets energiförsörjning 2019. Ändå berömde Internationella energibyrån i år Ankaras ansträngningar att diversifiera sin blandningsenergi, med ”imponerande” förnybar energi energitillväxt.

Vidare presenterade Bulgarien sin slutliga nationella energi- och klimatplan i mars 2020.

Den bulgariska NECP identifierar flera skäl för att minska de totala utsläppen av växthusgaser. Dessa inkluderar: strukturella förändringar i branschen, till exempel nedgången för energikrävande företag, en större andel vattenkraft och kärnkraftsel, genomförande av energieffektivitetsåtgärder i bostadssektorn och en övergång från fasta bränslen och vätskor till naturgas i energi. konsumtion.

Enligt den nationella rapporten från den europeiska planeringsterminen 2020 är Bulgarien dock den mest växthusgasintensiva ekonomin i Europeiska unionen och i likhet med Turkiet är kol fortfarande den viktigaste energikällan.

För Rumänien sägs de mest relevanta effekterna av klimatförändringar vara modifieringen av vegetationsperioder, förskjutning av ekosystem, långvariga torka och översvämningar.

Rumäniens svar inkluderar inrättandet av en investeringsfond för energieffektivitet (FIEE) som finansieras av privata, offentliga och EU -medel.

Utkastet till rumänsk nationell integrerad energi- och klimatplan är strukturerad utifrån EU: s energiunions dimensioner och syftar till ett helhetsgrepp.

En talesman för EU -kommissionen sade att detta ”ger en bra grund för utvecklingen av en övergripande och sammanhängande slutplan.”

Ett annat EU -land som har drabbats allvarligt av klimatförändringarna de senaste åren är Grekland.

År 2018 drabbades landet av en förödande brand i Mati, östra Attika, som kostade 102 liv. Den grekiska premiärministern sa då att ”förstörelsen djupt rörde den grekiska allmänheten.”

De extrema förhållandena sades ha bidragit starkt till eldens våldsamhet och den grekiska regeringen har varnat för att klimatförändringar inte är ett problem som kommer att skjutas upp i ett decennium.

Hittills har den grekiska regeringens svar på problemet varit att anta en ny nationell energi- och klimatpolitik.

Detta inkluderar ett föreslaget förbud mot engångsplast, stängning av brunkolskraftverk 2028 och ökning av andelen förnybara resurser till 35 procent till 2030.

En talesman för den grekiska regeringen sade att den har satt hanteringen av klimatförändringarna högt på sin politiska agenda, bland annat för att Greklands ekonomiska framtid är knuten till dess förmåga att skydda sin unika naturmiljö.

Grekland, noterade han, är ”helt engagerat” i målen med COP26 och även i Parisavtalet och FN: s agenda för 2030, med dess 17 globala hållbarhetsmål.

Den senaste FN -rapporten varnar för att vi sannolikt kommer att uppnå 1,5 graders uppvärmning under ett eller två decennier om vi inte vidtar omedelbara åtgärder.

Denna senaste rapport som släpptes av mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) är en skarp varning från forskare runt om i världen att mänsklig aktivitet skadar planeten i en oroväckande takt.

Anne-Marie Trevelyan, Storbritanniens internationella mästare i anpassning och motståndskraft för COP26-ordförandeskapet, sa: ”Klimatförändringens effekter påverkar redan liv och försörjning runt om i världen med ökande frekvens och svårighetsgrad. Förutom behovet av att minska utsläppen, larmar denna rapport larm för att snabbt hjälpa sårbara samhällen att anpassa sig och bygga motståndskraft, både i utvecklade och utvecklingsländer. ”

Nikolay Barekov är politisk journalist och programledare, tidigare verkställande direktör för TV7 Bulgarien, tidigare ledamot av Europaparlamentet för Bulgarien och tidigare vice ordförande för ECR -gruppen i Europaparlamentet.

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles