5.7 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Coronavirus: Kommissionen tecknar avtal om att tillhandahålla monoklonal antikroppsbehandling

de Kommissionen har publicerat sin andra rapport om effekterna av SURE, instrumentet på 100 miljarder euro som är avsett att skydda jobb och inkomster som påverkas av COVID-19-pandemin.

Rapporten finner att SURE har lyckats dämpa de allvarliga socioekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin. De nationella arbetsmarknadsåtgärder som stöds av SURE beräknas ha minskat arbetslösheten med nästan 1,5 miljoner människor år 2020. SURE har bidragit till att effektivt bekämpa ökningen av arbetslösheten i förmånstagarländerna under krisen. Tack vare SURE och andra stödåtgärder har denna ökning av arbetslösheten visat sig vara betydligt mindre än under den globala finanskrisen, trots den mycket större minskningen av BNP.

SÄKER är en avgörande del av den övergripande EU-strategin för att skydda medborgarna och mildra de negativa konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Det ger ekonomiskt stöd i form av EU-koncessionskrediter till medlemsstaterna för att finansiera nationella korttidsarbetsplaner, liknande åtgärder för att bevara sysselsättning och stödinkomst, särskilt för egenföretagare, och vissa åtgärder som rör hälsa. .

Kommersiell

Hittills har totalt 94,3 miljarder euro ekonomiskt bistånd godkänts till 19 medlemsstater, varav 89,6 miljarder euro har betalats ut. SURE kan fortfarande tillhandahålla nästan 6 miljarder euro i ekonomiskt bistånd till medlemsländer av de totala anslagen på 100 miljarder euro.

Viktigaste resultaten

Kommersiell

SURE har stött cirka 31 miljoner människor 2020, varav 22,5 miljoner är anställda och 8,5 miljoner egenföretagare. Detta motsvarar mer än en fjärdedel av det totala antalet anställda i de 19 mottagarmedlemsstaterna.

Dessutom har cirka 2,5 miljoner företag som drabbats av COVID-19-pandemin gynnats av SURE, så att de kan behålla arbetare.

Med tanke på EU: s starka kreditvärdighet har de mottagande medlemsstaterna sparat cirka 8,2 miljarder euro i räntebetalningar tack vare SURE.

Kommissionen har samlat in ytterligare 36 miljarder euro i tre frågor sedan den första rapporten skrevs i mars 2021. Dessa frågor var i stort sett övertecknade. Alla medel har samlats in som sociala obligationer, vilket ger investerare förtroende för att deras pengar används för ett socialt syfte och gör EU till den största utgivaren av sociala obligationer i världen.

Den 4 mars 2021 presenterade kommissionen en Rekommendation om effektivt aktivt stöd för sysselsättning efter COVID-19-krisen (EASE). Den beskriver ett strategiskt tillvägagångssätt för den gradvisa övergången mellan nödåtgärder som vidtagits för att bevara arbetstillfällen under pandemin och de nya åtgärder som behövs för en jobbrik återhämtning. Med EASE främjar kommissionen skapande av arbetstillfällen och övergångar mellan jobb, inklusive mot den gröna och digitala sektorn, och uppmanar medlemsstaterna att använda tillgängliga EU-medel.

En ekonomi som fungerar för människor Executive Vice President Valdis Dombrovskis sa: ”SURE -systemet har bevisat sitt värde och fortsätter att tjäna sitt syfte. Vi skapade det under en nödsituation för att öka människors inkomster, skydda deras familjer och bevara deras försörjning när de behövde det som mest. Dess framgång kan mätas med siffrorna i dagens rapport, som visar att SURE lyckades hålla många miljoner européer på ett jobb under den värsta krisen. Det har spelat en viktig roll i Europas övergripande svar, vilket även nationella regeringar ska tackas. När vi kommer ut ur pandemin bör vårt fokus gradvis flyttas till att främja kvalitetsskapande jobb och underlätta övergång mellan jobb genom utbildning och andra åtgärder. ”

Kommissionären för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, sa: ”SURE -instrumentet har visat sig vara innovativt och oumbärligt. Det är ett lysande exempel på ett Europa som skyddar och fungerar för människor. I dagens rapport sägs att att göra finansiering tillgänglig för medlemsstaterna genom SURE hjälpte till att förhindra att upp till 1,5 miljoner fler människor blir arbetslösa 2020. SURE hjälpte till att stoppa detta flöde. Nu måste vi agera med samma beslutsamhet och snabbhet för att genomföra aktiv arbetsmarknadspolitik för en jobbrik återhämtning på den föränderliga arbetsmarknaden. ”

Botten

Kommissionen föreslog SURE -förordningen den 2 april 2020 som en del av EU: s första svar på pandemin. Den antogs av rådet den 19 maj 2020 och var tillgänglig efter att alla medlemsstater undertecknat garantiavtalen den 22 september 2020. Den första utbetalningen skedde fem veckor efter att SURE blev tillgängligt.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sade: ”Det är hjärtvärt att de pengar som samlats in på marknaden under SURE har hjälpt EU -länder att nå imponerande resultat på kort tid. För kommissionen har SURE lagt scenen för lån under den mycket större återvinningsfaciliteten NextGenerationEU. Med 49 miljarder euro utbetalade till 13 EU -länder hittills och några miljarder i EU: s budgetprogram ser NextGenerationEU också till att återhämtningen fungerar för alla. ”

Dagens rapport är den andra rapporten om SURE till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och finansiella kommittén (EFC) och sysselsättningskommittén (EMCO). Enligt artikel 14 i SURE -förordningen är kommissionen juridiskt skyldig att utfärda rapporten inom 6 månader från det datum då instrumentet fanns tillgängligt. de första rapporten publicerades den 22 mars 2021. Efterföljande rapporter kommer att publiceras var sjätte månad medan SURE är tillgängligt.

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sade: ”Denna andra rapport om SUREs inverkan bekräftar värdet av detta solidaritetsinstrument utan motstycke. Siffrorna talar för sig själva: 1,5 miljoner färre arbetslösa, 31 miljoner arbetare och 2,5 miljoner företag som stöds och mer än 8 miljarder euro i räntebesparingar. Jag är stolt över den europeiska framgångssagan som är SÄKER – en framgångssaga som vi måste bygga vidare på! ”

Kommissionen utfärdar sociala obligationer för att finansiera SURE-instrumentet och använder intäkterna för att tillhandahålla back-to-back-lån till förmånstagarländerna. Mer information om dessa obligationer, tillsammans med en fullständig beskrivning av de medel som samlas in i varje emission och mottagarmedlemsstaterna, är tillgänglig online. här.

Mer information

Andra rapporten om genomförandet av SURE

SÄKER hemsida

Faktablad om SÄKER

SÄKER reglering

EU: s webbplats som låntagare

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles