8 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

EU för att lägga till Japan till en säker reselista, lämna Storbritannien för nu

Kolla in tidslinjen för att ta reda på hur EU tar itu med effekterna av koronaviruspandemin 2021. Ta reda på vilka åtgärder EU vidtar 2021 för att sprida vacciner och behandlingar för att öka ekonomin, sysselsättningen, samhället och resorna. och transport och hjälp partner runt om i världen att bekämpa COVID-19, Samhälle.

Du kan också kontrollera Kronavirusens kronologi 2020. COVID-19 2021 Tidslinje Beskrivning: Följ 2021 Händelser Vacciner och behandling Ekonomi Sysselsättning och samhälle Resor och transport EU: s globala svar 05-20-2021

1,8 miljarder ytterligare doser av BioNTech-Pfizer-vaccin

kort titelbeskrivning: EU tecknar ett nytt kontrakt med BioNTech-Pfizer som garanterar leverans av 1,8 miljarder doser vaccin 2021-2023. Tagg: Vacciner och behandling

20-05-2021

Stöd till Nepal

kort titelbeskrivning: EU tillhandahåller medicinsk utrustning såsom syrgascylindrar, ventilatorer, tester och masker som svar på Nepals begäran om stöd Tagg: EU: s globala svar

20-05-2021

EU: s digitala Covid-certifikat: parlamentet och rådet når en överenskommelse

kort titelbeskrivning: Parlamentet och rådet når en övergångsöverenskommelse om ett EU Covid Digital Certificate, som ska underlätta fri rörlighet i Europa under pandemin genom att bevisa att någon har vaccinerats, har fått ett negativt test eller har återhämtats från coronavirus. Parlamentet bör bekräfta avtalet under ett plenarsammanträde i juni och sedan träder det i kraft den 1 juli. Tagg: resor och transport

05-19-2021

Ledamöter diskuterar patentbefrielse för vacciner och medicinska produkter mot Covid-19

kort titelbeskrivning: MEP diskuterade ett förslag om att avstå från immateriella rättigheter för vacciner och medicinska produkter mot Covid-19. Medan vissa tror att det kan förbättra global tillgång till prisvärda vacciner och medicinska produkter, andra tror att det inte kan ge snabba resultat. Tagg: Vacciner och behandling

04-29-2021

Parlamentet är redo för förhandlingar om EU Covid-19-certifikatet

kort titelbeskrivning: Parlamentet vill nå en överenskommelse med rådet om ett certifikat för att underlätta säker resa under pandemin före sommaren. MEP: er vill inte ha ytterligare begränsningar för certifikatinnehavare och efterlyser tillgång till ”universella, tillgängliga, snabba och kostnadsfria tester”. Tagg: resor och transport

04-27-2021

EU tillhandahåller medicinsk utrustning till Indien

kort titelbeskrivning: EU-fartyg var i stort behov av syre, medicin och utrustning till Indien. Tagg: EU: s globala svar

04-20-2021

EU stöder vaccinationskampanjer i Afrika med 100 miljoner euro

kort titelbeskrivning: EU-initiativet för att stödja snabb och säker utplacering av Covid-19-vacciner i Afrika är värd 100 miljoner euro. Fonderna kommer att investeras i aktiviteter som kapacitetsuppbyggnad, logistik och distribution av vacciner i konfliktområden och svåråtkomliga områden. Det kommer att genomföras i samarbete med de afrikanska centren för sjukdomsbekämpning och förebyggande och andra internationella partner. Tagg: EU: s globala svar

04-20-2021

EU tillhandahåller vacciner för västra Balkan

kort titelbeskrivning: EU tillhandahåller 651 000 doser BioNTech / Pfizer för västra Balkan med den första leveransen i maj. Österrike hjälper till med distribution. Tagg: EU: s globala svar

04-14-2021

Avtal om snabbare vaccinleverans

kort titelbeskrivning: Läkemedelsföretaget BioNTech-Pfizer går med på att påskynda vaccinleverans och ge ytterligare 50 miljoner doser under andra kvartalet 2021. Doser planerades ursprungligen för fjärde kvartalet 2021. Tagg: Vacciner och behandling

07-04-2021

123 miljoner euro för utredning av varianter av coronavirus

kort titelbeskrivning: EU mobiliserar 123 miljoner euro från det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe för att undersöka varianterna av coronavirus. Tagg: Vacciner och behandling

03-25-2021

Ny strategi för turism

kort titelbeskrivning: MEP: er vill ha en ny EU-strategi för att återställa turismen efter pandemin och göra den renare, säkrare och mer hållbar. Tagg: resor och transport

03-22-2021

EU-länder kom överens om tekniska specifikationer för EU Covid-19-certifikatet

kort titelbeskrivning: EU-länder enades om de viktigaste tekniska specifikationerna för EU Covid-19-certifikatet, vilket är avgörande för upprättandet av nödvändig infrastruktur. Tagg: resor och transport

03-17-2021

Resebevisförslag

kort titelbeskrivning: För att möjliggöra lättare rörelse under pandemin föreslår Europeiska kommissionen det digitala gröna certifikatet, som ger bevis på vaccination, ett negativt test eller återhämtning från Covid-19. Tagg: resor och transport

03-16-2021

Ledamöterna frågar experter om Covid-19-varianter

kort titelbeskrivning: Parlamentets folkhälsokommitté diskuterade koronavirusmutationer och effekten av befintliga vacciner med experter från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Europeiska läkemedelsmyndigheten och Världshälsoorganisationen. Tagg: Vacciner och behandling

03-11-2021

Johnson & Johnson Vaccine Licensed

kort titelbeskrivning: Ett Covid-19-vaccin utvecklat av Johnson & Johnson erhåller ett villkorligt godkännande för försäljning i EU. Det är det fjärde licensierade vaccinet efter en positiv vetenskaplig rekommendation från Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tagg: Vacciner och behandling

03-10-2021

Upp till 4 miljoner ytterligare doser av BioNTech-Pfizer-vaccin

kort titelbeskrivning: EU-länder kan köpa upp till fyra miljoner ytterligare doser BioNTech-Pfizer-vaccin, för leverans före slutet av mars. Doserna läggs till de överenskomna leveranserna. Tagg: Vacciner och behandling

03-09-2021

Nytt godkänt hälsoprogram

kort titelbeskrivning: MEP: er antar det nya EU4Health-programmet för att hjälpa EU att stärka hälso- och sjukvårdssystemen och förbereda dem för att bättre hantera potentiella framtida kriser. Tagg: Vacciner och behandling

07-03-2021

EU hjälper Moldavien, Montenegro och Nordmakedonien

kort titelbeskrivning: EU hjälper Rumänien att leverera vacciner till Moldavien och tillhandahöll medicinsk utrustning till Nordmakedonien och Montenegro för att hjälpa dem att hantera pandemin. Tagg: EU: s globala svar

02-25-2021

MEP: er ifrågasätter läkemedelschefar om vaccinleverans

kort titelbeskrivning: I en diskussion med läkemedelsföretag krävde parlamentsledamöter tydlighet och insisterade på respekt för kontrakt. Tagg: Vacciner och behandling

02-17-2021

Upp till 300 miljoner ytterligare doser av Moderna-vaccin

kort titelbeskrivning: EU-länder kan köpa 150 miljoner ytterligare doser av Moderna-vaccin 2021 med möjlighet till 150 miljoner ytterligare doser 2022. Tagg: Vacciner och behandling

02-17-2021

Beredskapsplan för nya varianter av Covid-19

kort titelbeskrivning: Europeiska kommissionens Hera-inkubatorplan syftar till att säkerställa en snabb utveckling, godkännande och produktion av vacciner för nya varianter av Covid-19. Tagg: Vacciner och behandling

02-10-2021

Ledamöterna kräver brådskande åtgärder för att öka vaccinproduktionen

kort titelbeskrivning: EU måste fortsätta sina samordnade ansträngningar för att bekämpa Covid-19-pandemin och vidta akuta åtgärder för att öka vaccinproduktionen, säger ledamöterna i en plenardebatt. Tagg: Vacciner och behandling

02-10-2021

Mekanismen för återhämtning och motståndskraft antas

Kort titelbeskrivning: Parlamentet antar återhämtnings- och motståndskraftsmekanismen på 672,5 miljarder euro, flaggskeppsprogrammet för återhämtningsplanen Covid-19, för att hjälpa EU-länderna att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin och förbereda EU-ekonomierna för en hållbar digital framtid. . Tagg: Ekonomi

02-10-2021

Avhjälpande åtgärder för luftfart

kort titelbeskrivning: Parlamentet antar ett avtal med medlemsstaterna som tillåter flygbolag att använda minst 50% av sina planerade start- och landningsplatser under sommaren och vintersäsongen 2021, i stället för de 80% som krävs före pandemin. Regeln ”använd den eller förlorar den” hade redan tillfälligt avbrutits i mars 2020 för att förhindra flygbolagen från att bedriva tomma flyg. Tagg: resor och transport

02-05-2021

Insyn i vaccinförsörjningen

kort titelbeskrivning: Parlamentets folkhälsokommission begär transparenta uppgifter om antalet doser av vaccin som levereras till varje land, samt det månatliga vaccinationsschemat för att undvika felaktig information. Tagg: Vacciner och behandling

01-29-2021

Covid-19 vaccinexportmekanism

kort titelbeskrivning: Företag som har tecknat förhandskontrakt med EU måste meddela myndigheterna i medlemsstaterna om alla planer på att exportera vacciner som produceras i EU. Tagg: Vacciner och behandling

01-29-2021

Licensierat AstraZeneca-vaccin

Kort titelbeskrivning: Ett Covid-19-vaccin utvecklat av AstraZeneca erhåller ett villkorligt godkännande för försäljning. Det är det tredje licensierade vaccinet efter en positiv vetenskaplig rekommendation från Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tagg: Vacciner och behandling

01-28-2021

Riktlinjer för bevis på vaccination

kort titelbeskrivning: EU-länder antar riktlinjer för bevis på vaccination som kan användas om de beslutar att använda vaccinationsintyg för att göra dem interoperabla. Tagg: Vacciner och behandling

01-28-2021

Flexibilitet enligt reglerna för statligt stöd

kort titelbeskrivning: Europeiska kommissionen antar tillfälliga åtgärder som gör det möjligt för EU-länder att ge bidrag, lån och garantier till företag för att stödja ekonomin under krisen. Tagg: Ekonomi

01-21-2021

Hjälp för dem i nöd

kort titelbeskrivning: Parlamentet antar ett avtal om att göra ytterligare resurser tillgängliga 2021 och 2022 för att tillhandahålla mat och grundläggande hjälp till de mest behövande. Tagg: Sysselsättning och samhälle

01-19-2021

Uppmana till mer solidaritet och öppenhet

kort titelbeskrivning: parlamentsledamöterna efterlyser mer enhet och tydlighet under en debatt om utplacering av vacciner och EU: s vaccinstrategi. Tagg: Vacciner och behandling

08-01-2021

Upp till 300 miljoner ytterligare doser av BioNTech / Pfizer-vaccin

kort titelbeskrivning: EU-länderna kan köpa ytterligare 200 miljoner doser av Covid-19-vaccinet producerat av BioNTech och Pfizer, med möjlighet att köpa ytterligare 100 miljoner doser. Tagg: Vacciner och behandling

06-01-2021

Licensierat modernt vaccin

kort titelbeskrivning: Ett Covid-19-vaccin som utvecklats av Moderna får villkorat marknadsgodkännande i EU. Det är det andra licensierade vaccinet, efter en positiv vetenskaplig rekommendation från Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tagg: Vacciner och behandling

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles