8 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Europeiskt medborgarinitiativ: kommissionen beslutar att registrera ett nytt medborgarinitiativ

Europeiska kommissionen har beslutat att registrera ett europeiskt medborgarinitiativ med titeln ”Att säkerställa att den gemensamma handelspolitiken överensstämmer med EU -fördragen och efterlevnaden av internationell lag”.

Arrangörerna av initiativet uppmanar kommissionen att ”föreslå rättsakter baserade på den gemensamma handelspolitiken för att hindra EU -juridiska personer från att importera produkter som härrör från olagliga bosättningar i ockuperade områden och exportera till dessa territorier, för att bevara integriteten på den inre marknaden och inte bistå eller bidra till att upprätthålla sådana olagliga situationer ”.

Kommissionen anser att detta europeiska medborgarinitiativ är juridiskt tillåtet, eftersom det uppfyller de nödvändiga registreringsvillkoren. Det är viktigt att lyfta fram att initiativet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till en rättsakt inom ramen för den gemensamma handelspolitiken, som är av allmän karaktär och inte vänder sig till ett visst land eller territorium. Kommissionen har inte analyserat initiativets innehåll i detta skede.

Kommersiell

Med dagens beslut omvärderar kommissionen det föreslagna initiativet efter att ha mottagit ytterligare information från arrangörerna och ett domstolsbeslut om ett tidigare kommissionsbeslut.

Nästa steg

Efter dagens registrering kan arrangörerna starta signaturinsamlingsprocessen. Om ett europeiskt medborgarinitiativ får en miljon stödförklaringar inom ett år från minst sju olika medlemsstater, måste kommissionen reagera. Kommissionen kan besluta om den vill följa begäran eller inte, och i båda fallen kommer du att bli ombedd att förklara ditt resonemang.

Kommersiell

Botten

Det europeiska medborgarinitiativet infördes med Lissabonfördraget som ett verktyg för att fastställa agendan i medborgarnas händer. Den släpptes officiellt i april 2012.

Villkoren för tillåtlighet är: (1) den föreslagna åtgärden faller uppenbarligen inte utanför kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag till en rättsakt, (2) den är inte uppenbart kränkande, lättsinnig eller irriterande och (3) den är inte uppenbart strider mot unionens värderingar.

Sedan starten av det europeiska medborgarinitiativet har kommissionen fått 107 förfrågningar om att starta en, varav 83 rörde områden där kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning och därför är kvalificerad att registreras.

Mer information

’Garantera att den gemensamma handelspolitiken överensstämmer med EU -fördragen och efterlevnaden av internationell lag’

European Citizens Initiative – webbplats

Europeiska medborgarinitiativ samlar för närvarande in underskrifter

Forum för europeiska medborgarinitiativ

#EUTakeTheInitiative -kampanjen

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles