7.6 C
Stockholm
tisdag, oktober 26, 2021

Fler länder går med i metanåtagandet som leds av EU och USA

Två dussin länder gick med i ett amerikanskt och EU-ledt initiativ på måndagen (11 oktober) för att minska de globala metanutsläppen, eftersom momentum byggs inför FN: s klimatförändringskonferens. (COP26) i Glasgow senare denna månad. skriver ELENA SÁNCHEZ NICOLÁS.

Nigeria, Japan, Jordanien, Pakistan och Filippinerna var bland de nya 24 undertecknarna av Global Methane Pledge, som först tillkännagavs av Europeiska unionen och USA i september.

Under denna globala insats har länder åtagit sig att minska metanutsläppen med minst 30 procent under det kommande decenniet och att förbättra övervakning av utsläpp och läcker runt om i världen.

Kommersiell

Under ett ministermöte med deltagande länder på måndagen klargjorde USA: s klimatsändebud John Kerry att detta var ett globalt mål och därför ”kommer varje land att göra vad det kan för att minska metanutsläppen”.

Metan är den näst största bidragsgivaren till den globala uppvärmningen, efter koldioxid. Det beräknas stå för ungefär hälften av den 1,0 grader Celsius höjning av globala temperaturer som redan har inträffat sedan förindustriell tid.

Förra veckan sa International Energy Agency (IEA) att 70 procent av metanutsläppen från olje- och gasverksamhet kan vara lätt förhindras.

Kommersiell

”Lösningarna är bevisade och till och med kostnadseffektiva i många fall”, sade IEA: s verkställande direktör Fatih Birol då.

Att uppfylla detta globala löfte kan köpa planeten en tid, eftersom det uppskattas minska den globala uppvärmningen med 0,2 grader år 2050.

Enligt Inger Andersen från FN: s miljöprogram ska dock länder inte se det som ”ett kort för att komma ur fängelset” för att hantera klimatkrisen.

”Det är viktigt att vi snabbt avkolar våra energisystem, att åtgärder mot metan ses som komplement på kort sikt till globala ansträngningar för CO2” för att uppnå målen i Parisavtalet 2015, sade Andersen.

Denna förening täcker nu nio av världens 20 bästa metanutsläpp, vilket står för cirka 30 procent av de globala metanutsläppen och 60 procent av den globala ekonomin.

Men både EU och USA hoppas att fler länder kommer att stödja detta initiativ när det formellt lanseras i Glasgow.

”Anhängare av löftet sätter metan helt på agendan på COP26, där det hör hemma, och varje land i världen måste följa efter och gå med i löftet omedelbart”, säger Sarah Smith från NGO Clean Air Boston-baserade Task Force.

Samtidigt har en grupp på 20 filantroper aviserat 170 miljoner euro för att genomföra det globala åtagandet.

EU importerar metanutsläpp

Under de senaste tre decennierna har Europeiska unionen minskat metanutsläpp från deponier med nästan hälften och fossila bränslen med nästan 65 procent, säger EU: s klimatchef Frans Timmermans till sina motsvarigheter.

”Men de flesta metanutsläpp som är förknippade med den europeiska ekonomin sker inte inom våra gränser. Istället sker de under produktion och transport av fossila bränslen som vi importerar till EU”, tillade han.

EU producerar cirka fem procent av de globala metanutsläppen på hemmaplan, men är världens största importör av gas och olja.

Som ett resultat förväntas EU -kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag före årets slut för att minska metanutsläpp genom hela energikedjan i EU och i stora exportländer, inklusive bindande regler om övervakning, anmälan, upptäckt och reparation av läckor inom energisektorn.

Inom EU kommer mer än hälften av konstgjorda metanutsläpp från jordbruket (53 procent), följt av avfall (26%) och energi (19%).

Inom jordbrukssektorn kommer EU att främja forskning om innovativ metanreduceringsteknik och naturbaserade lösningar.

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles