File sales tax

Hur du lämnar in moms om du säljer på flera plattformar

Arkiv moms

Bild via: Pexels

Vår guide om hur du lämnar in moms om du säljer på flera plattformar täcker de faktorer du bör tänka på redan innan du startar ditt företag.

Hitta fler affärsguider, tips och råd

När du startar ditt företag kan du börja sälja på flera plattformar. Du har försäljningssiffror från olika företag eller webbplatser, och du måste förstå hur du genererar en momsbetalning när du arbetar med dessa plattformar. Det finns några steg att följa för att lämna in moms när du har frågor om moms, och du måste förstå hur du samlar in och betalar dessa skatter innan du öppnar ditt företag.

Vad är din lokala moms?

Din momsanmälan bör inkludera statliga, läns- eller stadsskatter som du måste ta ut. Innan ditt företag öppnar måste du veta vilka standardskatter du kommer att ta ut om kunder går in genom dörren. Till exempel debiterar staten 5 %, ditt län debiterar 1 % och din township tar ut 1 %. Du kommer att lägga till totalt 7 % på varje faktura, och du bör flytta pengarna till ett konto som låter dig skydda pengarna.

Du behöver dock inte ta ut moms på alla webbplatser. Vissa webbplatser är undantagna, vissa webbplatser ber dig bara att ta ut den statliga försäljningsskatten, och andra kommer att använda platsdata så att du kan ta ut det specifika skattebeloppet för varje transaktion. Du måste veta vad du ger dig in på innan du börjar sälja.

Debiterar du statlig eller lokal moms?

När du börjar sälja måste du veta om du måste ta ut den lokala momsen, statlig omsättningsskatt eller länsskatt. Du kanske inte vet vilken skatt som gäller eftersom en stor webbplats kan ha ett avtal med din stat som tillåter dig att endast ta ut statlig moms. Däremot kan ditt län eller din stad ha antagit stadgar som kräver att du tar ut lokala och statliga omsättningsskatter. Se till att du vet vilka skatter du ska ta ut innan du börjar.

Hur samlar du in information från varje plattform?

När du säljer på många plattformar behöver du bokföringsprogram som kan hjälpa dig att samla in all information för att lämna in moms. Din försäljning hanteras vanligtvis via ett onlinebetalningssystem. Transaktionsposten för dessa plattformar kan dras av ett redovisningsprogram och du kan se hur mycket skatt som har debiterats.

När ditt redovisningsprogram har all denna information kan det berätta hur mycket moms som ska betalas. Du kan skapa en momsanmälan med hjälp av denna information, och du kan skicka pengarna till lämpliga myndigheter. Medan du säljer på flera plattformar är du en enhet eller ett företag. Det betyder att du bör samla in all din information och skicka in en betalning för moms. Om du skickar många små betalningar för att du säljer på så många plattformar kommer staten, staden eller länet att bli förvirrad.

Säljer plattformen undantagna föremål?

När du samlar in din momsinformation måste du veta om du säljer undantagna varor. Om plattformen tillåter dig att sälja undantagna föremål måste du tala om för plattformen att dessa föremål är undantagna. Om du inte gör det kommer plattformen sannolikt att ta ut moms som vanligt. Detta kan vara lite av ett problem eftersom du tar ut för mycket pengar från dina kunder.

Du kan ha transaktioner som inkluderar undantagna och skattepliktiga poster. När så är fallet, bör varje kvitto beräkna det korrekta skattebeloppet för varje försäljning. Du måste se en delsumma före skatt, och du måste se det totala skattebeloppet. Du kan enkelt se om momsen har beräknats på rätt sätt.

Betala din skatt varje månad eller varje kvartal

Om du betalar din skatt varje månad kan du betala den första i månaden för månaden innan. Detta är ett enkelt sätt att hålla reda på dina skattebetalningar när du lämnar in moms. Samtidigt kan dina skattebetalningar göras varje kvartal. Om du betalar din skatt varje kvartal kommer du att göra en engångsbetalning i tre månader. Samla all information från varje plattform, beräkna en total skattebetalning och skicka en check eller överföring.

Du måste också överväga vad den lokala eller statliga regeringen vill. Du kan fråga varje kontor vilka kraven är, och du kan planera dina betalningar därefter. Till exempel kan ditt kommunala skattekontor förvänta sig betalningar varje månad, men din statliga skattekommissionär tillåter dig att göra betalningar var tredje månad.

Använder du bokföringsprogram?

När du använder bokföringsprogram bör du se till att din bokföringsprogram automatiskt samlar in information från varje plattform. Du kan använda dessa program för att ansluta till plattformarna automatiskt, och den informationen lagras i programmet. Du kan bygga ett kalkylblad enbart för din försäljningsskatt och du kan se hur mycket du har tagit ut i moms.

Du kan till och med använda denna programvara för att skicka momspengarna till ett depositionskonto så att de inte rörs. Detta är ett säkert sätt att hantera dina pengar, och du behöver inte oroa dig för att av misstag spendera pengarna innan skatter ska betalas. Bokföringsprogram kan också skriva ut rapporter för månaden, kvartalet eller året. Du kan kontrollera trender för varje plattform, och du kan till och med jämföra undantagna och skattepliktiga poster.

Du kan enkelt samla in din moms

Du kan enkelt samla in din försäljningsskatt om du använder ett redovisningsprogram som hjälper dig att hantera information från flera plattformar. Dessa plattformar ber dig ofta att debitera moms, men du kan ta ut en annan procentsats på olika platser. Programvaran kan hjälpa dig att hålla reda på din försäljningsskatt, och du kan till och med överföra dina pengar till ett depositionskonto innan de betalas. Vissa människor försöker hantera försäljningsskatter manuellt eller tar inte ut rätt mängd moms på varje plattform. Undvik problem genom att förstå ditt ansvar och använda programvara för beräkningarna. Om du har några frågor, kontakta din lokala skattemyndighet för mer information.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.