Position a product

Hur du positionerar din företagsprodukt

Bild via: Pexels

Det är viktigt att positionera en produkt. Som ett första steg i din företagsstrategi bestämmer du kundnyttan av ditt erbjudande. Jämför nu ditt erbjudande med dina konkurrenters och avgör placeringen av dina produkter. Ett klassiskt tillvägagångssätt är positionering utifrån kriterierna pris och kvalitet.

Skapa flera positioneringskors som tar upp olika egenskaper hos ditt erbjudande. Detta visar hur tävlingens produkter är placerade.

Tydlig och korrekt: din positionering

Kundförmånerna du tillhandahåller konkurrerar med dina konkurrenters erbjudanden. Med en tydlig positionering kan du snabbt visa dina målkunder hur din produkt skiljer sig från konkurrerande erbjudanden eller hur ditt erbjudande ska klassificeras vad gäller pris/prestanda jämfört med konkurrenterna.

Frågan är därför vilka faktorer du bestämmer placeringen av dina produkter och hur du kan bestämma en optimal positionering. Det är bäst att gå vidare steg för steg för att positionera en produkt.

Första steget av positionering: fastställa konkurrenter

Positionering är en relativ hänsyn till konkurrenterna. Grunden för en meningsfull positionering är därför att ta med de direkta konkurrenterna (och särskilt konkurrerande produkter) i din analys. Eftersom du har marknaden och konkurrensen redan har analyserat bör det vara relativt enkelt för dig att bestämma de huvudsakliga 3-10 direkta konkurrenterna och deras produkter för att positionera en produkt.

Andra steget av positionering: pris/prestanda

När du har identifierat de direkta konkurrenterna kan du sätta din produkt i relation till respektive konkurrerande produkter. Du kan använda ett positioneringskors för att representera positioneringen av varje produkt. Det är viktigt att du tar med 2 produktegenskaper – en prisfaktor och en kvalitetsfaktor – i analysen:

  • X-axel för positionering: prisfaktor
    För positionering är det viktigt att fastställa en monetär faktor. Detta kan t.ex. vara priset per enhet (styck, liter, kg, timme, etc.).
  • Y-axel för positionering: kvalitetsfaktor
    Utöver priset bör du också göra kvalitativa uttalanden om erbjudandet. En kvalitetsfaktor kan till exempel vara hålltiden, men även design, användarvänlighet eller smak är möjliga kriterier som kan vara relevanta för din positionering.

Vi tror att ett företag endast kan bli framgångsrikt på lång sikt om priset står i ett optimalt förhållande till kvalitet/prestanda. Vi rekommenderar därför att du först skapar ett peis/prestandapositioneringskors.

Det blir svårt när man väljer en positionering där man kräver ett överprissatt pris för en måttlig kvalitet.

Att hitta nischer tack vare positionering

Positioneringskors är också väl lämpade för att avslöja marknadsnischer. Med hjälp av positioneringskryssningarna har tvättmedelsindustrin funnit att det inte fanns någon produkt för färgglad tvätt i segmentet power-to-use. Kanske hittar du också en oupptäckt marknadsnisch när du bestämmer positioneringen!

Målet är…

… att du tydligt definierar placeringen av dina produkter i din affärsplan. Det skulle vara idealiskt om du integrerade 1-3 positioneringskors i affärsplanen, som var och en representerar positioneringen av dina produkter.

Baserat på positioneringen kan du sedan välja företagsstrategi för att bestämma dig. Positioneringen utgör dock också en del av nästa kapitel i affärsplanen, Marknadsföringen, grunden.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.