use a marketing automation CRM

Hur man använder en marketing automation CRM

Bild via: Pexels

Hur använder du en marketing automation CRM för att öka verksamheten? Vår guide beskriver stegen att ta för mer försäljning och fler kunder.

Hitta fler affärsguider, tips och råd
Hitta fler teknikguider, tips och råd
Hur man implementerar marketing automation

För att inspirera kunderna måste din presentation vara rätt till omvärlden. Webbplatsen, närvaron i sociala medier, tillgängligheten till kundtjänst via olika medier. Men den information som styrs från det egna företaget till kunderna måste också anpassas. Du vill inte stå ut med bortkastad reklam eller potentiella kunder för att de har fått för lite information om dina produkter och tjänster. Marknadsautomatisering med ett CRM (customer relation management) hjälper här.

Vad är marketing automation?

Marketing automation gör det möjligt för dig att helt kontrollera dina marknadsföringsaktiviteter och undvika slöseri. Du har kontrollen tack vare programvaran som erbjuds av olika leverantörer. Du kan till exempel samla in ny kunddata, hantera befintlig kunddata och analysera marknaden och dina aktiviteter med bara en mjukvara.

För vad kunden och du verkligen behöver är: Hitta rätt information vid rätt tidpunkt till rätt mottagare på rätt plats.

Vad är grundkravet i marknadsföring?

Som en introduktion kan man säga att man i marknadsföring först måste definiera sina mål. Ditt mål tillsammans med försäljning kommer i första hand vara att generera försäljning. För att uppnå detta vidtar du olika åtgärder inom dina kampanjer. Sedan mäter man respektive framgångar.

Exempel:

  1. När du skickar ut mejl, se om det har kommit några reaktioner. Vid behov, följ upp igen.
  2. Eller så skriver de innehåll och produktbeskrivningar och vill veta om någon överhuvudtaget har läst dem. Du utvärderar webbplatsen.
  3. Du vill gärna samla nya kontakter (leadgenerering) och ta reda på om företagets insatser och resurser har gett resultat.

Hur man använder en marketing automation CRM

Skicka kunden vilken information de vill få. När du använder ett marketing automation CRM har du inte bara möjlighet att styra dina åtgärder på ett riktat sätt, utan även att dra utvärderingar och mäta framgångar. Med denna mjukvara låter du kunden bestämma vilka erbjudanden som skickas i vilken utsträckning.

Vad gör en marketing automation CRM?

I kombination med dataanalys ger systemet en överblick över kundernas beteende. En uppkopplad databas (CRM-system) hjälper till att registrera kunder med motsvarande förfrågningar. Det betyder:

Kunden får ett erbjudandemail från dig, tycker att det är intressant och ber om ytterligare information och/eller besöker din hemsida. Systemet för marketing automation noterar på basis av e-postmeddelandet och det efterföljande beteendet att detta var ett positivt engagemang från kundens sida och noterar det i enlighet därmed inom kundbasen (CRM).

Genom att i förväg tilldela nyckelord (taggar) för marknadsföring vet systemet vilka erbjudanden som har skickats. Således noteras kunden med intresse för denna produkt. Alla ytterligare åtgärder programmeras nu.

Du vet att kunden har uttryckt intresse. Vad gör du?

Berätta för systemet vad det ska göra härnäst. Till exempel kan sekvensen vara följande:

Kunden har uttryckt intresse: Han får ytterligare ett e-postmeddelande med ytterligare information eller ett direktmeddelande om sitt intresse

Kunden visade inget intresse: Om det behövs, skicka honom ett e-postmeddelande igen för att ta reda på om han faktiskt inte är intresserad. Om han reagerar på det här mejlet kommer steg ett in i bilden.

Kunden visar fortfarande inget intresse: Låt systemet indikera att kunden inte uppmärksammar erbjudandet och kryssa av det för mer liknande information. Om det behövs, ge honom ytterligare information från ett annat produktsortiment av ditt företag. Börja även här om med första steget.

Hur man använder en marketing automation CRM för att få nya kunder

Marketing automation kan också användas för att generera leads. Erbjuder du ytterligare information på din hemsida? Gör detta gratis och utan förpliktelser. Men be den potentiella kunden att lämna sina kontaktuppgifter.

Detta kan göras via en ”uppmaning”. Du skriver ett värdefullt blogginlägg där du beskriver din produkt, och i slutet erbjuder du en nedladdning (t.ex. en checklista, ett program …) så att din kund kan hitta rätt produkt. Genom att ange hans data har du en potentiell ny kund i systemet, som redan finns lagrad dagen för respektive nedladdning.

Och det är här som systemet börjar hitta ytterligare möjliga erbjudanden för dina potentiella kunder. Kunden får ytterligare nyheter från ditt företag genom ett nyhetsbrev som skickas oberoende av systemet (vars tidpunkt bestäms av dig). Och det uppkopplade CRM-systemet samlar redan in lämplig ny information om kunden.

Varje början är svår

För att kunna sätta upp systemet med dina kunder och nya kunder behöver du lyhördhet. För att veta vilka produkter som är av intresse är det oerhört användbart att skapa en kundresa. Samordningen och frekvensen av sändningen och, vid behov, implementeringen av nyhetsbrev är också efter ditt gottfinnande. Systemen är flexibla och därför anpassningsbara.

Rätt information vid rätt tidpunkt

Syftet är att med automatisering å ena sidan minska kostnaderna och å andra sidan plocka upp kunder där de behöver hjälp. Skicka rätt information vid rätt tidpunkt till rätt mottagare på rätt plats. För att utöka detta citat, låt oss gå in på de enskilda punkterna

Rätt information

Vad är dina kunder intresserade av? Om dina produkter eller tjänster kräver förklaring måste du förtydliga i förväg. Få obesvarade frågor ur vägen så snabbt som möjligt, annars hoppar kunden ur dig. Erbjudanden som kunden inte förstår kommer inte att accepteras. Detsamma gäller produkter och tjänster som verkar ointressanta för honom och som inte lovar honom något mervärde, varken yrkesmässigt eller privat. Den potentiella kundens behov eller behov måste tydligt anges för dig i förväg. I gengäld måste kunden också ha ett initialt incitament att konsumera.

Vid rätt tillfälle

När är rätt tidpunkt? Tiden är inte när kunden redan letar efter produkten. Här svämmar marknaden redan över av erbjudanden. För dig börjar tidpunkten när produkten släpps ut på marknaden. Gör marknadsföring för att förklara dina produkter och göra dem påtagliga. Markera det unika värdet (USP) för ditt företag. Ha alltid frågan i bakhuvudet: ”Varför ska kunden köpa av mig, inte från konkurrenterna?”

Matcha timingen efter tittar på de marknadsföra . Analysera kundernas OCH konkurrenternas beteende . När är rätt tidpunkt för dig att placera produkten? Är din målgrupp för närvarande redo att spendera?

Ta en ny spelkonsol som exempel.

Varför kommer Sony eller Microsoft att lansera sina nya produkter på marknaden strax före jul?

  1. Köpviljan ökar
  2. Incitament skapas genom erbjudanden
  3. Marknaden konkurrerar på hög nivå genom flera erbjudanden från konkurrenter

Här är konsumenterna villiga att investera i nya tekniska apparater för att göra andra (eller sig själva) nöjda. Många konsumenter får julbonusar och spenderar dem gärna vid den här tiden. Marknaden spekulerar också redan med nya tekniska innovationer som kommer att presenteras runt jul. Det har etablerat sig genom åren, så att forum och bloggar debatteras hett redan sommartid och förväntan ökar. Denna konsumentnyfikenhet är perfekt för strategisk marknadsföring av företag och kan användas i enlighet därmed för marknadsföring.

Till rätt mottagare

Känner du din målgrupp? Har du redan analyserat dem? Gör din målgrupps preferenser till fokus för din marknadsföring. Personifiera dina åtgärder, förmedla en känsla av förståelse gentemot din målgrupp. Mottagaren upplever att han har blivit plockad av ett erbjudande som är anpassat för honom. Med en exakt kunskap om din målgrupp ökar du din synlighet enormt.

Marketing Automation hjälper dig att hela tiden analysera målgruppen. Du kan observera varje förändring på marknaden och anpassa din kampanj därefter. Detta säkerställer att du alltid har rätt mottagare för dina produkter. Eftersom varje produkt från ditt sortiment har en annan målgrupp. Din målgrupps egenskaper kan också ändras snabbt.

  1. Är din produkt en permanent konsumentvara? (Drycker, mat, konsument varor)
  2. Är produkten en innovation? Finns det ”early adopters” inom din målgrupp? Vilken adress måste väljas? (Smartphone, teknik i allmänhet)
  3. Är köpet av din produkt kopplat till långsiktiga överväganden? (Bilhandlare)

På rätt ställe

Vart reser din målgrupp? Placera dina produkter och ditt företag där du tror att de är. Är din målgrupp internetkunnig? Då bör du alltid hålla din webbplats uppdaterad och tänka på Google AdWords och bannerannonser. En internetkunnig målgrupp inkluderar också närvaro på den sociala webben. Mottagarna ska känna att du kan nås. En väl underhållen närvaro ökar förtroendet och avspeglas därför i era företagssiffror.

Du kan också ta plats bredvid tävlingen. Även om din tävling redan har placerat sig, kontrollera om du vill ta denna plats också. Genom en riktad produktanalys vet du vilka punkter som skiljer dig från konkurrenterna. Du måste agera därefter. Ha själv förtroende för ditt varumärke och tro att din produkt överträffar konkurrenternas.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.