use neuromarketing to sell products

Hur man använder neuromarketing för att sälja produkter

Bild via: Pexels

Hur använder du neuromarketing för att sälja produkter? Vår guide förklarar vetenskapen bakom neuromarketing och hur det kan fungera i företag.

Hitta fler affärsguider, tips och råd

En ökande flod av allt mer lika produkter, sortiment eller tjänster tränger sig allt mer in på marknaden. Inom detaljhandeln har det för länge sedan inte gjort någon skillnad om en priskänslig kund köper sina produkter från mellanklassbutiker som Walmart. Eller köper direkt från lågprisbutikerna.

Enligt rationella kriterier erbjuder marknadstjänsterna en i stort sett homogen fördel. Ändå påverkas konsumenternas köpbeteende avsevärt av kognitivt medvetna och omedvetna beslutsfattande regler.

Hur man använder neuromarketing för att sälja produkter

Kunskapen om kundens behov, uppfattningar och känslor har undersökts grundligt, men har hittills aldrig mätts direkt. Detta underskott åtgärdas nu med neurovetenskapliga metoder som identifierar känslor som den centrala drivkraften bakom köpbeslut.

Hur fungerar neuromarketing?

Forskning inom neurovetenskap visar att inte bara – som tidigare antagits – den högra hjärnhalvan, utan hela den mänskliga hjärnan är mer eller mindre känslomässigt anpassad. Den mest uttalade koncentrationen av känslor finns i det limbiska systemet. En i stort sett omedveten, automatisk filtrering och ordning av de stimuli som kommer från en marknadsprestation äger rum i detta hjärnområde. Dessa utvärderas sedan känslomässigt och genererar därmed en specifik värdeprofil.

Hur kom denna nya kunskap till?

Innovativa forskningsmetoder inom neurovetenskapen gör det tydligt om marknadsföringsstimulans har aktiverats och vilka områden i hjärnan som har åtgärdats. Framför allt kan tekniken funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) användas för att visualisera aktiveringen i hjärnan. Motsvarande områden i hjärnan ”lyser upp” och visar om och i vilken intensitet aktiveringen har utförts av motsvarande marknadsföringsstimuli. Därmed kan det tidigare antagandet att känslor har ett avgörande inflytande på köpbeteendet bevisas vetenskapligt för första gången.

Känslor dominerar inte bara hjärnans aktiviteter, utan anses också vara kraftcentrum för köpbeteende.

Så kan känslor kallas ”motorn för köpbeslutet” och vilka är konsekvenserna för produktmarknadsföring?

Baserat på dessa fynd representerar känslor ett centralt – om inte det mest centrala – element i produktutvärdering och beslutsfattande. Dessa fynd skakar alltmer det tidigare teoretiska konceptet ”Homo oeconomicus”. Konsumenten fattar inte sitt köpbeslut enbart utifrån rationella kriterier, utan påverkas av en inte obetydlig, känslomässig komponent. Känslor dominerar därför inte bara hjärnans aktiviteter, utan anses också vara köpbeteendets kraftcentrum. Produkter och tjänster måste vara känslomässigt laddade för att de ska bli attraktiva för den mänskliga hjärnan. Produkter och tjänster som inte utlöser känslor,

Är känslor det nya allsidiga vapnet i kampen om kunderna?

Trots all eufori om neurovetenskapernas upptäckter kan ingen automatism härledas enligt vilken generering av känslor alltid producerar framgångsrika marknadsföringsstrategier. I en tid av en nästan ohanterlig variation av erbjudanden och leverantörer måste känslor också användas försiktigt så att känslomässig överstimulering förhindras. Detta skulle möjligen förvirra kunden och påverka hans beslutsprocess negativt. Det är därför tillrådligt att bygga upp stabila, känslomässigt laddade konkurrensfördelar och försvara dem med identitetsanpassande stimuli.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.