New markets

Hur man beräknar marknadsdynamiken: enkla steg

Bild via: Pexels

När du har bestämt marknadsstorleken och marknadsvolymen behöver du beräkna marknadsdynamiken för att ge en bedömning av marknadsutvecklingen. Går du in på en tillväxtmarknad med ditt projekt eller är det mer troligt att du stagnerar? Frågor som är särskilt viktiga för din försäljningsplanering och för investerare.

Du kan göra uttalanden om marknadsdynamiken baserat på tidigare marknadstillväxt och andra faktorer som du behöver analysera.

Marknadstillväxt: Hur har marknaden utvecklats?

Med marknadens storlek och marknadsvolym har du bestämt den aktuella storleken på din målmarknad. Men för att kunna göra uttalanden om framtida marknadstillväxt måste du beräkna marknadsdynamiken, och det är värt att titta tillbaka i det förflutna.

Till exempel kan du använda följande faktorer för att beräkna marknadsdynamiken för att berätta om framtida utveckling:

 1. Marknadstillväxt under de senaste 3-5 åren
  Det är definitivt lättare att uppskatta framtida marknadsdynamik om du kan visa marknadstillväxten under de senaste åren. Det är bäst att titta på om du kan hitta marknadstillväxtsiffror för din marknad.
 2. Marknadstillväxt på grund av volymtillväxt?
  Nyckelfrågan är hur marknadstillväxten har byggts upp. Beror marknadstillväxten på volymtillväxt, dvs en ökning av försäljningsvolymen?
 3. Marknadstillväxt genom prishöjningar?
  Marknadstillväxten behöver inte nödvändigtvis drivas av en ständigt ökande försäljningsvolym, utan kan enbart bero på prisökningar.
  Prisutvecklingen kan hittas antingen på prisövervakaren eller hos Federal Statistical Office.

I de flesta fall är tidigare marknadstillväxt en blandning av volymtillväxt och prishöjningar eller sänkningar. Försök att visa tidigare tillväxttakt i din affärsplan. Helst visar du ett diagram som delar upp den genomsnittliga marknadstillväxten per år i prishöjningar och volymtillväxt. Om detta inte är möjligt räcker det att affärsplanen helt enkelt anger marknadstillväxten per år.

Marknadstillväxt kan uppnås både genom högre volym (mer säljs) och genom en prishöjning (erbjudanden blir dyrare). Försök att ta reda på vad som var de viktigaste tillväxt- eller kontraktionsfaktorerna.

Beräkna marknadsdynamik: Hur kommer marknaden att utvecklas?

Nu när du känner till marknadstillväxten under de senaste åren kan du nu göra antaganden om den framtida marknadsutvecklingen, marknadsdynamiken. Målet är att fastställa marknadsdynamiken för de kommande 3-5 åren.

Att visa marknadsdynamik är viktigt eftersom det tenderar att vara lättare att lyckas på en växande marknad. På en växande marknad måste de inte bara konkurrera om befintliga kunder, utan också kunna skaffa nya kunder som ännu inte har rekryterats av konkurrenter.
När du ska beräkna marknadsdynamiken kommer du att upptäcka att de också har en betydande inverkan på dina mål och därmed ditt företags strategi. Följande punkter bör inkludera din affärsplan för marknadsdynamik:

 • Marknadsdynamik för de kommande 3-5 åren
  Ge en syn på vad du förväntar dig för tillväxttakten under de kommande 3-5 åren och vad som kan vara viktiga trender som kan ha en positiv eller negativ inverkan på marknadsdynamiken.
 • Marknadsdynamik: tillväxt i försäljningsvolym?
  Helst kan du förklara hur du kommer till tillväxtsiffrorna som beskrivits tidigare. Förväntar du dig en hög marknadsdynamik på grund av en ökande målgrupp (det är fler som har och vill ha råd med ditt erbjudande) och/eller ökar köpfrekvensen för målgruppen?
 • Marknadsdynamik: Tillväxt genom prishöjningar?
  Hur ser du på prisutvecklingen de kommande 3-5 åren? Hur påverkar förändringarna marknadsdynamiken? Varför förväntar du dig en ökning/priskollaps?

Det är viktigt att du på ett rimligt sätt i din affärsplan kan förklara varför du förväntar dig vad framtida tillväxtsiffror visar. Efter dig att beräkna marknadsdynamiken: Baserat på tidigare tillväxtsiffror borde det vara lättare för dig att uppskatta framtida utveckling.

Målet är…

… att du skapar en graf som visar både tidigare marknadstillväxt och marknadsdynamik för de kommande 3-5 åren. Affärsplanen ska också tydligt och rimligt förklara hur man kommer fram till framtida tillväxtsiffror.

Helst beskriver du också i affärsplanen om marknaden har vuxit i volym och/eller genom prishöjningar och vad du förväntar dig av framtiden. När du har lyckats göra detta kommer vi att fortsätta med marknadspotentialen.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.