Market analysis

Hur man beräknar marknadsstorlek och volym

Marknadsanalys

Bild via: Pexels

I början av marknadsanalysen måste du beräkna marknadsstorlek och volym. Marknadens storlek och i synnerhet marknadsvolymen har betydelse för den efterföljande försäljningen och därmed försäljningsuppskattningen. Båda värdena måste stå i ett realistiskt förhållande till marknadens storlek och marknadsvolym.

Beskriv först din målmarknad. Du kan sedan beräkna marknadsstorlek och volym.

Identifiera marknadens storlek och volym

Som ett första steg i marknadsanalys bestämmer du marknadsstorleken som kvantifierar försäljningen av din bransch. Marknadsvolymen beskriver antalet sålda enheter. Båda faktorerna, marknadsstorlek och marknadsvolym, är senare viktiga i försäljningsplaneringen och är därför elementära områden i affärsplanen.

Marknadsstorlek och marknadsvolym har också stor betydelse för potentiella investerare, eftersom det gör det lättare att bedöma marknadens attraktivitet. Fortsätt steg för steg för att fastställa marknadsstorlek och marknadsvolym:

1. Marknadsbeskrivning

På samma sätt som målgruppsanalysen börjar du definiera din målmarknad, även när det är marknadsstorlek. Du kan beskriva målmarknaden utifrån följande faktorer och därmed tydligt begränsa den.

 • Affärsidé: VAD erbjuder ni, vilket produktsortiment har ni?
 • Försäljningsområde: VAR kommer du att erbjuda dina produkter/tjänster, vilka städer, regioner eller länder är relevanta?
 • Målkund: Vem köper din produkt/tjänst?
  Du har målkunderna under Målgrupp redan definierade, så du kan enkelt anta målgruppsdefinitionen.

Beskriv din målmarknad så exakt som möjligt. Ju tydligare definitionen är, desto lättare är det för dig att avgöra marknadsstorlek och marknadsvolym. En exakt beskrivning är också till hjälp för andra områden av marknadsanalys och affärsplan.

Exempel på beskrivning av en målmarknad: Du vill sälja en blandad öldryck (vad), i Bayern (Var). Produkten vänder sig till alla medelinkomsttagare män och kvinnor som är mellan 18-35 år och inte vill missa en trendig, fruktig-fräsch ölmixdrink (målgrupp) vid fest.

2. Kvantifiera marknadens storlek

När du har beskrivit målmarknaden handlar det om att bestämma marknadsstorleken. Marknadsstorleken beskriver den omsättning (i euro) som genereras under en viss tid på din målmarknad. Att bestämma marknadsstorleken är vanligtvis inte lätt, så vi råder dig att gå tillväga enligt följande:

 1. Dra nytta av befintlig branschdata
  Naturligtvis är det enklaste sättet om marknadsstorleksdata redan finns tillgängliga. under Branschtips har vi sammanställt olika informationskällor åt dig, där du kan söka efter marknadsstorleken.
 2. Uppskatta marknadsstorlek baserat på befintliga data
  Använd befintliga data som vägledning. Till exempel kanske du inte har försäljningssiffror för en viss delstat, men ofta finns det uppgifter om Tysklands marknadsstorlek. Du kan sedan använda befintliga data för att uppskatta eller beräkna marknadsstorleken.
  Exempel: Du känner till omsättningen som genereras av din stat inom området konsumentmjölk. Du har dock inte hittat några försäljningssiffror för NRW (din målmarknad). Ändå kan du beräkna marknadsstorleken för NRW efter storleken på befolkningen i NRW.
 3. Värdemarknadsstorlek för en ny marknad
  Om du inte kan hitta relevant marknadsstorleksdata måste du uppskatta marknadsstorleken. Du kan göra detta med följande formel:
  Antal köpare x Inköpsfrekvens x Pris = marknadsstorlek
  Tips: Jämför resultatet av din marknadsstorleksberäkning med andra jämförbara branscher för att verifiera ditt marknadsstorleksresultat.

När du väl har bestämt storleken på marknaden kan det också vara lättare för dig att avgöra marknadsvolymen.

3. Fastställande av marknadsvolym

Marknadsvolymen är särskilt relevant för din försäljningsplanering. Marknadsvolymen beskriver inte branschens omsättning (t.ex. i euro), utan den sålda kvantiteten. Du kan sedan använda den sålda kvantiteten – marknadsvolymen – för att beräkna konsumtion per capita, vilket bland annat hjälper dig att skapa den ekonomiska planen.
Ofta finns siffror på marknadens volym redan tillgängliga.

Fortsätt systematiskt om du inte hittar lämplig marknadsvolym direkt. Till exempel visar grafen nedan hur du kan dela upp den totala öldrycksmarknaden i enskilda segment och bestämma deras marknadsvolym. På så sätt kan du systematiskt begränsa din marknad och bestämma värdet för den relevanta marknadsvolymen.

Målet är…

… att du tydligt kan beskriva marknadens storlek och marknadsvolym i din affärsplan och sätta dem i siffror. Båda siffrorna ligger till grund för nästa del av marknadsanalysen, som är Market dynamics.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.