How to set a price

Hur man beräknar rätt pris för en produkt

Bild via: Pexels

Rätt pris är avgörande! För höga eller för låga priser för ditt erbjudande kommer att skada din verksamhet på lång sikt så du måste räkna ut rätt pris för en produkt. Du har en idé om en bra produkt som du vill släppa ut på marknaden och undrar till vilket pris du kan erbjuda den? Hur beräknar du ditt försäljningspris korrekt, vad är din vinstmarginal? Det är frågorna som varje grundare ställer sig själv i början av sin självständighet.

1. Vad är prisberäkning?

Oavsett om det är en butik, snickeri eller café – om du vill öppna din egen butik och driva den framgångsrikt måste du beräkna rimliga försäljningspriser för att se ett plus på ditt konto i slutet av dagen. Om du förlitar dig enbart på din magkänsla när du beräknar priset på ditt försäljningspris, eller om du är för konkurrenskraftig, riskerar du att inte göra tillräckligt med ditt försäljningspris. Vare sig det är för att det är för högt och därför kunder inte köper. Eller så är det för lågt och man jobbar inte för att täcka kostnaderna. Priskalkylen kan därför gärna lägga den ena eller andra stenen i vägen för grundare, för det är mycket att ta hänsyn till. Så ta tillräckligt med tid för offertberäkningen.

En bra priskalkyl är allt

Vill du uppnå en rimlig vinstmarginal med ditt företag? Då är det oumbärligt att räkna ut rätt pris för en produkt. Priset på dina produkter eller tjänst ska vara attraktivt för dina potentiella kunder, men givetvis också konkurrenskraftigt och i slutändan ge dig vinst. Följande frågor hjälper dig att beräkna din prissättning:

  1. Vilket pris förväntar sig min målgrupp?
  2. Finns det ett minimipris som min produkt eller tjänst måste ha?
  3. Vad är priset på min tävling?
  4. Hur skiljer sig mitt erbjudande från mina konkurrenters?
  5. Är min målgrupp mottaglig för tröskelpriser och rabattkampanjer?
  6. Vilka merkostnader måste jag räkna in i försäljningspriset?
  7. Kan jag spara kostnader vid ett eller annat tillfälle för att sänka priset?

Läs i nästa avsnitt om hur priskalkylen för catering, hantverkare, produkter och tjänsteleverantörer går till i detalj och vad du bör vara uppmärksam på när du beräknar försäljningspriset.Tips

Räkna ut rätt pris för en produkt även om du inte har manöverutrymme för prissättning. Du får transparens, vet var du står och kan genomföra förbättringar i ett tidigt skede.

2. Priskalkylens 3 beräkningsmodeller

Förr var det en mycket kostnadsdriven affär att beräkna rätt pris för en produkt. Men nu säger marknadsföringsexperterna också ett avgörande ord, eftersom ett för högt pris kan förstöra hela bilden av ett företag, och prissättningen kan påverkas av några marknadsföringsknep. De tre klassiska metoderna för prisberäkning är indelade i:

1. Efterfrågeorienterad prissättning

Priset baseras på kundernas svar i denna priskalkyl. Denna metod frågar potentiella köpare hur mycket de skulle vara villiga att betala för din produkt. Datainsamlingen är dock extremt vag och inte tillräckligt meningsfull. För när man frågar någon personligen hur summan som ska betalas ser ut är svaret oftast mer generöst än vad det egentligen är. Det betyder att du i princip inte vill veta vad dina kunder skulle vara villiga att betala, utan för vilket pris de faktiskt köper.

Med denna variant är det svårt att komma åt tillförlitlig data. Eftersom priset på produkten baseras på det uppskattade värdet av kunden, oavsett kostnadsaspekter. Det rekommenderas därför inte att förlita sig specifikt på denna offertberäkning.

2. Kostnadsorienterad prissättning

Normalt handlar det om det maxpris en kund skulle betala för en produkt eller tjänst. Men kostnadsorienterad prissättning vänder på steken: det är här det lägsta försäljningspriset till vilket ett företag kan sälja sin egen produkt eftersträvas. Här är stor konkurrenskraft en stor fördel gentemot de andra metoderna. Produkten tilltalar direkt kunder som köper direkt. Däremot måste företaget först nå viss försäljningsframgång för att produktionen överhuvudtaget ska bli lönsam. Dessutom har företaget liten eller ingen potential att svara på en nedåtgående spiral på marknaden, eftersom priset redan är uttömt.

Priset baseras därför på produktens kostnad. Men om det inte går bra, finns det också det faktum att ingen är villig att köpa produkten till det priset, eller att marknaden skulle acceptera ett mycket högre pris.

3. Konkurrenskraftig prissättning

När en produkt introduceras som finns tillgänglig i liknande form på marknaden följer de flesta företagare ofta konkurrensen och försöker underskatta den för att göra den mer attraktiv för kunderna. Givetvis tycker kunderna att nypriset för den förment nästan identiska produkten är positivt, försäljningen ökar och företagets image blir bättre. Men det får förstås även dina konkurrenter och reagerar med prissänkningar. En så kallad nedåtgående spiral sätts i rörelse, från vilken det är svårt att fly igen. Vissa människor försöker fly från prispolicyn och erbjuder speciella rabatterbjudanden istället.

Denna prissättning baseras därför på konkurrenternas priser. Speciellt för nystartade företag kan de priser som konkurrenterna uppskattar ge viktiga ledtrådar för prissättning. Men du bör alltid tänka på dina kostnader och din insats. Jämför erbjudanden och om dina försäljningspriser är realistiska.

Vilken prismodell passar mig?

Frågan är inte så lätt att besvara. Tyvärr har företagen inte alltför stort handlingsutrymme när det kan vara prissättning, eftersom priserna vanligtvis sätts av marknaden. det bör dock noteras att du i din prissättningsberäkning bör försöka ta hänsyn till alla prissättningsmetoder som anges här samtidigt och på lämpligt sätt.

Vårt tips: närma dig priskalkylen pragmatiskt, eftersom de endast har en begränsad inverkan på faktorer som inköpspriset. Lika lite som image- och varumärkesfaktorn, där man först bara kan bygga upp ett begränsat manöverutrymme.

1. Prisberäkning för en produkt

Försäljningspriset är ett viktigt inslag i din marknadsföringsstrategi. Konkurrens och kostnad spelar en avgörande roll i offertberäkningen.

Du måste beräkna dina kostnader för den planerade försäljningskvantiteten. Så här får du kostnaden. Du kan sedan lägga till din riktade vinstmarginal. I nästa steg av prissättningen kan du också överväga rabatter och rabatter.

Därefter bör du dock jämföra försäljningspriset som fastställts i priskalkylen med konkurrenternas pris. Produktpositionering är till hjälp. Om ditt pris är högre än dina konkurrenters, utan att ditt erbjudande ger något mervärde, kommer du knappast att kunna driva igenom priset. Eftersom priskalkylen är baserad på Excel kan du enkelt leka med de enskilda styrvariablerna och göra en ny offertkalkyl.

2. Prisberäkning för tjänster

Om du inte säljer produkter, utan i första hand tjänster – alltså din arbetstid som designer eller konsult – bör du ta dig an beräkningen av försäljningspriset annorlunda. Personalkostnader ska beaktas och man får inte glömma att man också måste lägga tid på marknadsföring. Dessa och eventuellt andra kostnader bör du ta hänsyn till när du beräknar priset på tjänster.

3. Priskalkyl inom kreativ och konstsektor

Detsamma gäller för offertberäkningen inom hantverkssektorn. Förutom personalkostnader spelar dock materialkostnader ofta stor roll om man vill räkna ut priset. Hantverkare bör också ta hänsyn till att inte alla timmar kan debiteras fullt ut.

4. Prisberäkning inom cateringbranschen

Känn dina kostnader: Särskilt inom cateringbranschen bör du inte försumma en korrekt priskalkyl. Det är därför mycket viktigt att du räknar ut priserna på mat och dryck rätt om du vill bli framgångsrik. Och detta bör göras regelbundet, eftersom prisberäkningen bör vara föremål för ständig översyn och justering.

Titta inte bara på vad dina konkurrenter gör och acceptera aldrig deras priser okontrollerade under antagandet att de har beräknat korrekt.

5. Vilka faktorer måste du tänka på när du säljer försäljningspriset?

Utöver det korrekt beräknade priset beror priskalkylen och det slutliga försäljningspriset även på andra faktorer som du bör ta hänsyn till.

När du har bestämt ditt försäljningspris kan du trimma det från en försäljningspsykologisk punkt av synen. Om ditt beräknade pris till exempel är 12,34 euro, rundar du upp priset till 12,99 euro om möjligt. I bästa fall kan du försöka uppskatta ett högre pris för var och en av dina produkter än vad prisberäkningen ger. Naturligtvis kan du vara omgiven av många konkurrenter, vilket kan tvinga dig att sänka dina priser för att inte tappa kunder. Om så är fallet bör du kontrollera vilka skruvar du kan skruva på för att undvika att tappa. På grund av säsongsvariationer kan du behöva ändra dina priser lite. Här ska du försöka höja priserna på säsongstid betydligt över det beräknade priset och att under lågsäsong inte gå mer än 20-30 % under det beräknade försäljningspriset.

Det finns produkter, såsom tavelramar, där låga priser fungerar eftersom konsumenten är så van vid dem. Situationen är annorlunda, till exempel med klockor. När man säljer en Rolex förväntar sig konsumenterna höga priser och allt annat skulle snabbt väcka misstro i fråga om kvalitet. Så kalkylera direkt i början för att undvika bildskador senare, för du vänder till ditt pris med några månaders mellanrum. För för att få ut produkter på marknaden som inte ger någon vinst eller leder till förlust för dig på lång sikt bör du undvika att göra det.

Också viktigt: konkurrensanalysen. Dina konkurrenter på marknaden spelar en stor roll i din prissättning. Orientera dig mot dem, du kanske märker att ditt initialt beräknade pris inte alls är konkurrenskraftigt. Om så är fallet kan du försöka pressa kostnaden eller vinstmarginalen. Utöver dina konkurrenter bör du alltid ha koll på din målgrupp. Beroende på hur du anpassar dig, oavsett om du är internationell eller mer lokal, bör du vara uppmärksam på vad din publik vill ha.

6. Konkurrenskraftigt? 3 tips för din prissättning

Utöver kostnadssidan får du givetvis inte heller glömma tävlingen. Är priset du har bestämt realistiskt och konkurrenskraftigt? Skulle kunderna vara villiga att betala detta pris och kan priset konkurrera? Jämför med konkurrenterna! Om det fastställda priset är för högt finns det olika justerskruvar:

  • Försäljningsökning: Om du kan öka ditt utnyttjande med t.ex. 10 % genom en prissänkning (t.ex. specialrabatt) på t.ex. 5 %, så är prissänkningen värd.
  • Minska kostnader: Fundera över var du kan spara kostnader vid behov (särskilt på personalsidan; vid behov är prestationsinriktad ersättning vettig för personalen)
  • Minska vinstmarginalen: Du kan behöva justera dina vinstförväntningar för att förbli konkurrenskraftig

Dricks

För att hitta det optimala priset, skapa en bankbar finansiell plan och affärsplan genom prissättning kan du använda hjälp av en erfaren konsult. Konsulttjänsterna stöds med upp till 80 %.

7. Fel i prissättning som du bör undvika

Prisberäkning är inte lätt, särskilt för nystartade företag, varför kritiska misstag ofta görs i inledningsskedet. Det vanligaste misstaget är förmodligen att bara ge uppskattningar a la ”det är bra” – det är just den strategin som tar dig åt fel håll och i värsta fall kan bryta nacken. Sätt inte ditt pris utan eftertanke ”ur din mage”.

Dessutom får du inte glömma att ta med kostnader för personal, kostnad etc. i din priskalkyl. Annars blir du bestört och i slutändan blir det ingenting kvar av den tidigare fastställda vinsten. Ett annat misstag som görs är igoring eller till och med kopiering av konkurrenter. Ta alltid reda på vilka priser som är väl mottagna på marknaden. Men var samtidigt noga med att inte kopiera priser blint. Du måste hitta din egen prisstrategi för att etablera dig på marknaden. Kom dock alltid ihåg i detta sammanhang att det kan komma en konkurrent när som helst, som underprisar dig i priset och på så sätt ”snäpper iväg” dina kunder. Förbered dig på sådana fall och ha en plan klar för hur du ska hänga med på marknaden och var du fortfarande kan skruva in din prissättning.

Och sist men inte minst: gör realistiska bedömningar. Alla företagare förväntar sig en hög vinst i sin priskalkyl. Men sätt inte de förväntningarna för höga. Det är bättre att börja smått och få en bra start, snarare än att kräva för mycket och inte sälja någonting.

8. Ingen vinst utan prisberäkning

Vi måste nu definiera en prissättningsstrategi. Rätt prissättning av dina produkter är av stor vikt, eftersom det i slutändan är ansvarigt för att kunderna köper och att en anständig vinst kvarstår för dig.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.