Venture capital

Hur man beräknar startkapitalkrav för företag

Riskkapital

Bild via: Pexels

Efter att ha fastställt startkostnader och investeringar och löpande kostnader kan du nu beräkna startkapitalbehov. Eftersom många nystartade företag är för optimistiska när de bedömer affärsutvecklingen, råder vi dig att ta med en buffert utöver det beräknade kapitalkravet.

När du har beräknat startkapitalkraven kan du skapa lönsamhetsfakturan. Lönsamhetskalkylen visar om ditt projekt också är ekonomiskt lönsamt.

Kapitalkrav för din start-up

I det första kapitlet i den ekonomiska planen beräknar du startkapitalkrav för start av företaget. Efter detta kan du använda de löpande kostnaderna för att identifiera ett möjligt likviditetsgap och därmed ytterligare kapitalkrav.

Dessa två beräkningar kombinerar de väsentliga delarna för att beräkna det totala kapitalkravet.

Eftersom många nystartade företag är för optimistiska om företagets utveckling råder vi dig att lägga till en buffert till kapitalkraven.

Om du har lagt normalfallet till grund för beräkning av kapitalkrav bör du lägga till en buffert på 25 % till kapitalkravet. Om man utgår från den pessimistiska kalkylen behöver man inte ta med en extra buffert i kapitalkraven, eftersom man redan har räknat väldigt konservativt i detta scenario.

När du väl beräknat startkapitalkrav är den avgörande frågan förstås hur du kan finansiera kapitalkraven i din stiftelse. Men innan du hoppar in i det sista kapitlet i den ekonomiska planen, läs kommentarerna om lönsamhet.

Grund för lönsamhetsberäkning: Planerat resultat

Utöver kapitalkraven är frågan om ditt startprojekts ekonomiska attraktionskraft särskilt relevant – lönsamhetskalkylen ger information om detta.

Lönsamhetskalkylen är viktig för dig, eftersom du kan använda lönsamhetskalkylen för att ta reda på om ditt projekt lönar sig. Å andra sidan ger lönsamhetskalkylen också ytterligare information om ditt projekts ekonomiska bärkraft, vilket är särskilt viktigt för dina givare.

När du skapar lönsamhetskalkylen är det bäst att göra två steg. Eftersom du har resultatplanen i lönsamhetskalkylen (beroende på övriga siffror i Planens resultaträkning) i förhållande till sysselsatt kapital måste du först göra upp en plan för vinst och flöden samt en planbalansräkning.

Lönsamhetskalkylen: är ditt projekt värt det?

Även om resultaträkningen är en absolut siffra, säger den bara en begränsad mängd om faktisk lönsamhet. För: Det är en betydande skillnad om du använder 10 000 euro i eget kapital och därmed gör 100 euro per årsvinst (avkastning på eget kapital 1 %) eller om du tjänar 100 euro och använder ”bara” 1 000 euro i eget kapital (avkastning på eget kapital 10 % ).

Utöver avkastningen på eget kapital, som investerare fäster särskild uppmärksamhet vid, är även den samlade kapitalavkastningen relevant. Den totala avkastningen på kapital representerar intjänad vinst plus ränta (för skuldkapital) i förhållande till företagets totala kapital (eget kapital + skuldkapital).

Även i lönsamhetsberättelsen: marginalen

Även om denna punkt inte hör direkt till lönsamhetskalkylen är den också ett avgörande relativmått.

Till exempel anger vinstmarginalen hur mycket av en intjänad euro som kan redovisas som vinst. Enligt vår uppfattning är denna lönsamhetspunkt väldigt viktig eftersom marginalen gör att du relativt enkelt kan avgöra hur stort handlingsutrymme du har till exempel för prissänkningar, eller hur ökade kostnader påverkar din affärsmodell.

Målet är…

… att du först kvantifierar de totala kapitalkraven (grundläggningskostnader, investeringar, likviditetsflaskhalsar + buffertar) i din affärsplan när det kommer till kapitalkrav & lönsamhetsberäkning. Visa i din affärsplan hur kapitalkraven skiljer sig i det pessimistiska fallet från de beräknade kapitalkraven i normalscenariot. Målet bör vara att du beräknar ett realistiskt kapitalkrav och att du är tillräckligt kapitaliserad de första 12-18 månaderna.

När du har identifierat det totala kapitalkravet bör du inkludera en meningsfull lönsamhetskalkyl i din affärsplan. Din lönsamhetsberäkning, som baseras på planen och planens balansräkning, ger information om lönsamheten och marginalerna för din start.

Har du arbetat igenom både ämnen, kapitalkrav och lönsamhetsberäkning ska du svara på frågan hur du vill täcka det beräknade kapitalkravet. Det gör du i nästa del av affärsplanen – Finansieringen.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.