Start-up company

Hur man beräknar startkostnader och investeringar

Bild via: Pexels

Redan innan den formella grunden av ett företag måste du beräkna startkostnader som kommer att uppstå. Till dessa grundningskostnader ingår till exempel utgifter för en stiftelse eller en professionell marknadsundersökning. Startkostnader skrivs vanligtvis av relativt snabbt och måste förfinansieras av nystartade företag.

Utöver startkostnaderna tillkommer även investeringar på vägen till egenföretagande. Investeringar inkluderar till exempel förvärv av en maskin eller ombyggnad av en butik.

Skilj på startkostnader och investeringar

Beroende på komplexiteten i din affärsmodell spenderar du innan du startar upp. Det kan till exempel vara vettigt att få en bra marknadsanalys utarbetad av en extern konsult som utvärderar marknadspotentialen. Eller så kan du gå på mässor för att lära känna potentiella leverantörer. Utgifterna för dessa så kallade startkostnader uppstår vanligtvis innan den formella stiftelsen och ska finansieras i förväg av dig privat. Även kostnaderna för den formella stiftelsen, t.ex. notariekostnader eller kostnaderna för företagsregistreringen, räknas till stiftelseskostnaderna.

Startkostnader är vanligtvis utgifter som inte direkt påverkar företagets resultat. Startkostnader skrivs därför vanligtvis av relativt snabbt, ofta direkt under det första räkenskapsåret.

Till skillnad från startkostnaderna görs investeringar normalt först efter den formella juridiska grunden. Investeringar är utgifter som är nödvändiga för att starta företaget och bör ha en positiv inverkan på verksamheten på längre sikt.

Utgifter för investeringar överstiger vanligtvis uppstartskostnaderna avsevärt och betalas därför av företaget, t.ex. av GmbH, GbR, etc. De flesta investeringar redovisas – dvs de ligger i linje med räkenskapsårets slut balansräkningen – och skrivs av under flera år, beroende på avdrag för slitage (Depreciation).Tips

Fråga din skatterådgivare innan du inrättar din skatterådgivare vilka skatteaspekter du bör tänka på när det gäller etableringskostnader och investeringar. En skatterådgivare hittar du här!

Beräkna startkostnader och investeringar

En väsentlig beståndsdel för att fastställa alla kapitalkrav som krävs för startfasen är kostnaden för startkostnader och utgifter för investeringar. För beräkningen kan du också skilja mellan startkostnader och investeringar:

Grundande kostnader

 • Administrativa uppstartskostnader: Administrativa kostnader inkluderar juridiska avgifter, ansökningsavgifter för patent, företagsanmälan, etc.
 • Affärsplan relaterade startkostnader: Glöm inte startkostnader för startup coaching, marknadsundersökningar & analyser samt konsultarvoden!

Investering

 • Investeringar i produktion: De flesta av de största utgifterna är investeringar i fastigheter, inredning (t.ex. butik), fordon, material och lager.
 • Investeringar i produkten: Investeringar i produktutveckling och design samt materialkostnader mm är absolut nödvändiga och ofta relativt dyra.
 • Investera i marknadsföring: En professionell närvaro är ett måste – tänk på att investera i din egen webbplats, vilken Corporate Design (logotyp, affärsdokument, etc.) samt marknadsföringsmaterial (visitkort, flyers, etc.).
 • Investeringar i företagsutrustning: Olika investeringar görs också i företagsutrustningen: kontorsutrustning, telefon m.m.
 • Courtagekostnader: Även om mäklararvoden inte är direktinvesteringar är kostnaderna inte försumbara. Tänk särskilt på arvoden för fastighetsmäklare och rekryteringsbyråer.

För att hjälpa dig att beräkna startkostnader och investeringar har vi utvecklat ett gratisverktyg som gör att du kan här nedladdningsbart.

Var kan du spara på startkostnader och investeringar?

Det finns ett antal sätt du kan använda din budget mer effektivt för din start. Överväg följande kostnadseffektiva alternativ för att minska investerings- och startkostnader:

 • Företagsform: Istället för att direkt starta ett aktiebolag kan du använda den billigare versionen för att starta.
 • Mäklararvoden: Du bör försöka förhandla om mäklararvoden. Om du inte vill betala mäklararvoden kan du prova att kontakta förvaltningarna direkt.
 • Inkubatorer och kontorsgemenskaper: Dra nytta av befintlig infrastruktur för en inkubator. Detta kostnadseffektiva alternativ till att äga ett kontor erbjuder även ett antal fördelar för icke-grundare (nätverk, bokningsbart och kan bli annuos med kort varsel, bra läge, mötesrum, etc.).
 • Begagnade varor: kontorsutrustning, utrustning, utrustning, maskiner etc. kostar mycket mindre (vanligtvis bara cirka 1/3 till 1/4 av det nya värdet) om de köps begagnat. Detta minskar investeringsnivån avsevärt.
 • Leasing: Dra nytta av meningsfulla finansieringsformer. genom leasing kan du till exempel minska investeringarna i fordon, maskiner och utrustning avsevärt.

Målet är…

… att du listar kostnaderna för att starta ett företag transparent i din affärsplan. Helst skiljer du på startkostnader och investeringar.

Eftersom startkostnaderna uppstår före den formella stiftelsen bör du diskutera denna punkt med din skatterådgivare. När det gäller investeringar finns det ett antal alternativ för att spara kostnader och minska ditt kapitalbehov. Här kan du pricka in läsarna med vettiga, kostnadseffektiva alternativ, särskilt i affärsplanen.

Kostnaden för nystartade företag och investeringar är den första viktiga delen av kapitalkraven. Den andra beräknas på basis av de löpande kostnaderna, som du kan använda i nästa kapitel av den ekonomiska planen kommer att fungera.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.