get rid of woodworm with home remedies

Hur man blir av med trämask med huskurer

Bild via: Pexels

Finns det sätt att bli av med trämask med huskurer? Ja, vår guide beskriver 5 sätt som du själv kan bli av med dessa skadedjur.

Hitta fler hemguider, tips och råd

Trämask är de vedätande larverna av ett brett spektrum av skalbaggar. Det är irriterande skadedjur som äter upp möblerna och i värsta fall takkonstruktionen. Om du inte ingriper i tid kan du förvänta dig avsevärd skada.

Det finns knappast någon som ännu inte har konfronterats med en vedmask. Angrepp kan ses i 1-3 mm hål i träet. Det kan vara möbler, takkonstruktionen, gamla balkar eller andra träföremål. Man kan också se på spår av sågspån att det finns trämaskar.

Trämaskar, även kallade skogsbock eller vanlig gnagarbagge, trivs bäst i fuktiga områden eller på platser med hög luftfuktighet. Trä som är torrt och varmt är av lite intresse för skadedjuren.

Trämaskar kan nu för tiden ofta kännas igen på prefabricerade hus av trä, men de stannar inte heller framför rejäla hus – här kan de åtminstone manipulera takkonstruktionen. Var än vedmaskarna förekommer är det viktigt att du sköter omhändertagandet så snart som möjligt efter att du blivit av med trämasken med huskurer.

5 sätt att bli av med trämask med huskurer

Det finns olika sätt att bekämpa trämaskar. Alla är inte lämpliga för olika ändamål. Om du är osäker eller angreppet har gått så starkt att till exempel takstolen riskerar att rasa, bör du ta professionell hjälp av ett skadedjursföretag eller en expert på träskydd. Annars kan du ta itu med trämaskarna med följande åtgärder.

❖ Uppvärmningsmetod

Trämaskar överlever inte temperaturer över 55 grader, eftersom de till stor del består av protein. Så du kan enkelt bekämpa den med värme. Mindre föremål kan placeras i ugnen och värmas till runt 60 grader. För att undvika spänningssprickor bör du låta föremålen i fråga svalna i ugnen över natten med luckan öppen. Alternativt är den gassande solen även tillgänglig på sommaren. Täck möbeln eller föremålen med en svart film. Under den blir det väldigt varmt ganska snabbt, vilket gör att vedmaskarna dör. Men se också till att de relevanta bitarna svalnar långsamt. Det är bäst att lämna dem ute över natten.

Detsamma fungerar även med kyla. Vid minus 18 grader dör även larverna. Frysen kan vara användbar för småsaker.

❖ Ekollon mot trämask

Temperaturmetoden är mindre lämplig för mycket stora och skrymmande möbler. Alternativt kan du använda ekollon här. Fördela dem helt enkelt på en tallrik och ställ sedan upp dem nära borrhålen. Trämaskar gillar doften av ekollon och bosätter sig i dem. Ser du ekollonmjöl på tallriken ska du slänga det tillsammans med vedmasken. Det rekommenderas att du upprepar processen igen efter cirka 3 veckor.

❖ Vinäger som kontrollmedel

Vinäger är huskuren nummer 1, så det är inte förvånande att du också kan använda det för att bekämpa trämaskar.

Häll bara lite vinäger i en spruta och injicera den sedan i borrhålen. Du kan få injektioner på vilket apotek som helst.

❖ Borsalt för förebyggande och kontroll

Borsalt är ett botemedel som inte bara kan användas i stridssyfte, utan också kan användas som en förebyggande åtgärd.

Sprid helt enkelt borsaltet på möblerna nära borrhålen. Men eftersom detta salt inte tränger tillräckligt långt in i hålen tar det ett tag innan larverna dör. Först när insekten kommer i kontakt med saltet kan borrsaltet utveckla sin fulla effekt och dö.

❖ Ammoniakångor

Ammoniakspritens ångor gör också att larverna dör. Placera helt enkelt en skål med ammoniaksprit på möbeln och slå in den lufttätt med film och tejp. Under detta utvecklas ångorna som är skadliga för larverna och som de till slut dör av.

Men var försiktig med ek och bok – dessa träslag kan ändra färg.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.