Windows external hard drive not recognized

Hur man fixar Windows extern hårddisk som inte känns igen problem

Bild via: Pexels

I den här praktiska guiden visar vi dig vad du kan göra om din externa hårddisk i Windows inte längre känns igen, och hur du åtgärdar problem med ett problem med en extern hårddisk i Windows.

Windows extern hårddisk känns inte igen: Kontrollera USB-anslutningen

Om din dator inte ens visar den externa hårddisken bör du kontrollera om du använder rätt USB-port. Om din dator visar skivan men inte låter dig komma åt den, hoppa över stycket och läs vidare i andra stycket.
Om du använder en USB 3.0-hårddisk måste du även ansluta den till ett USB 3.0-gränssnitt (blått).
Om USB-porten är korrekt hittar du i en annan artikel tips om hur din dator visar din hårddisk igen.

Windows extern hårddisk känns inte igen

 • Om din externa hårddisk inte längre känns igen som vanligt kan det bero på en mängd olika orsaker. Av denna anledning, kontrollera först om Windows har känt igen ditt externa lagringsmedium i Diskhantering.
 • I Start-menyn, öppna fönstret ”Kontrollpanelen” och under ”Kategori” ställ in vyn till ”Små ikoner”. Klicka sedan på ”Administration”.
 • Starta nu alternativet ”Datorhantering”. För att öppna Datorhantering i Windows 8.1, högerklicka på Windows-ikonen.
 • Välj funktionen ”Diskhantering” under ”Datalagring” till vänster.
 • Så snart du har öppnat ”Diskhantering”, visas en lista med alla anslutna enheter och respektive partitioner på höger sida. Om Windows har identifierat din externa hårddisk kommer den att visas här. En förloppsindikator låter dig se om det finns ett problem.

Ingen åtkomst till extern hårddisk trots att den upptäcks

 • Om Windows har upptäckt din externa hårddisk i “Diskhantering” kan du åtminstone utesluta ett eventuellt USB-kabelfel och veta att ditt externa lagringsmedium annars fungerar utan problem. Kontrollera därför om din externa hårddisk överhuvudtaget har en initiering.
 • Om din externa hårddisk har upptäckts listas den under ”Datorhantering” i avsnittet ”Diskhantering”. Även om du nu kan se din enhet med just din disk, saknar enheten nu ett enhetsnamn, såsom enhetsbokstaven (H) (Se bild).
 • För att komma åt din externa hårddisk igen, kräver din hårddisk initialisering med en enhetsbeteckning. Högerklicka därför på det saknade namnet och välj kommandot ”Ändra enhetsbeteckning och sökväg”. Du kommer att se att ingen enhetsbeteckning visas.
 • Gå därför till ”Lägg till” och välj ett gratisbrev. Tilldelade bokstäver är inte ens tillgängliga för urval.
 • Nu har din externa hårddisk fått ett enhetsnamn och är fritt tillgänglig för dig igen.

Formatera extern hårddisk för åtkomst

 • Om det här steget inte fungerar som förväntat kan det hända att hårddisken inte är korrekt formaterad för ditt operativsystem.
 • Gå tillbaka till ”Diskhantering” och klicka på kommandot ”Formatera”.
 • Välj nu en enhetsbeteckning så får du tillgång till din externa hårddisk igen.

I nödfall: Köp ny extern hårddisk. Om inget av detta hjälper är din hårddisk troligen trasig.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.