improve internal communications

Hur man förbättrar den interna kommunikationen

Bild via: Pexels

Vilka är de bästa sätten att förbättra den interna kommunikationen i ett företag. Vår guide beskriver nytänkandet för bättre kommunikation i ditt varumärke.

Hitta fler bra affärsguider, tips och råd

Nytänkande för att förbättra den interna kommunikationen

Bättre nätverk, mer transparens och färre kommunikationsluckor är avgörande för företagets framgång. Intern kommunikation är därför mer än bara en ”meddelandesändare” idag. Men vilka utmaningar står den interna kommunikationen inför med sin nya roll och hur ser dess framtid ut?

Den interna kommunikationens framtid: hur stärker digitaliseringen dess roll?

Digitaliseringen stärker inte bara den interna kommunikationens roll, den förändrar den totalt – och på flera plan. Å ena sidan ska förstås informationsfloden till följd av nya kommunikationsverktyg och format nämnas här. Den ständiga möjligheten till kommunikation och det stora antalet aktörer och kommunikatörer suddar ut gränserna mellan internt och externt.

Så är fallet redan idag, men kommer att öka rejält i framtiden. Intern kommunikation ställs inför utmaningen att inte sörja förlusten av tolkningsuveränitet, utan snarare se denna utveckling som en möjlighet att stärka anställda, platskommunikatörer och chefer i deras funktion som kommunikatörer.

Samtidigt erbjuder digitala verktyg en mängd nya kommunikationsalternativ – från samarbetsverktyg till appar som möjliggör individualiserad kommunikation. Detta behövs för att kunna nå målgrupperna i framtiden. Internkommunikationens uppgift är att göra dessa verktyg tillgängliga, men inte bara det: de måste följa med i denna förändring som digitaliseringen för med sig.

Detta är dock inte bara ”för övrigt”, utan bara i ledningen och från början. Denna förändring innefattar mer än att tillhandahålla och tillhandahålla information om de nya verktygen: det är en kulturell förändring som intern kommunikation måste främja. I den här rollen är den oersättlig

I vilken utsträckning kommer chefer att vara beroende av interna kommunikationstjänster i framtiden?

Arbetslivet präglas av en djupgående förändring. Bort från hierarkier – mot agilt, samarbetsarbete. Chefernas roll förändras radikalt. Samtidigt borde de driva förändring.

De påverkas och driver förändringar på samma gång. Det är därför extra viktigt att förstå chefernas behov och förklara dem: vad betyder förändringarna för mig? Vad är personliga konsekvenser? En tjänst som internkommunikationen ska uppfylla här är förutom att tillhandahålla information framför allt att möjliggöra för chefer att utbyta idéer, att höja sin kompetens och att stödja dem i deras kommunikation med medarbetarna.

Lämpliga format är till exempel barläger, eldstadskvällar eller coachningspass. Detta stöd kommer också att vara viktigt i framtiden, för på grund av komplexiteten kommer chefer inte längre att kunna se allt. Du är därför beroende av intern kommunikation, som som seismograf känner till medarbetarnas behov och måste förmedla dem till chefer. Man kan säga att intern kommunikation blir en coach för chefer.

Vilka utmaningar och möjligheter erbjuder intern kommunikation vid en kris?

Stödpotentialen för intern kommunikation i händelse av en kris börjar långt innan den startar. Eftersom intern kommunikation är det grundläggande manifestet för varje företag. Hon känner till målgrupperna, medarbetarnas behov, ansvarar i de flesta fall för kanalerna och kan fungera som kontrollcentral i krissituationer. Den största utmaningen är att informera alla inblandade i god tid – i bästa fall innan någon information släpps. Transparens är särskilt viktig här. De främsta möjligheterna är att intern kommunikation kan förebygga kriser i deras dagliga arbete – genom socialt lyssnande, att lyssna på medarbetare och stödja utvecklingen av organisatorisk motståndskraft.

Om detta lyckas är intern kommunikation före och i kriser redan en betydande skyddssköld.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.