B2B content marketing

Hur man gör B2B content marketing

Bild via: Pexels

Hur gör du B2B content marketing? Vår guide ger dig de 3 viktigaste strategierna för att skapa innehåll som riktar sig till näringslivet.

Hitta fler affärsguider, tips och råd

B2B-marknadsföring är komplex, komplicerad och följer helt andra regler än i B2C. Inte riktigt sant! Precis som slutkonsumenter är företagskunder människor som fattar beslut utifrån känslor. Företag bör inte försumma denna aspekt i B2B-marknadsföring.

Varför har B2B svårare än B2C?

Självklart är starka företags- och produktvarumärken också viktiga framgångsfaktorer inom B2B. Men att förlita sig på att varumärket ensamt räcker för att övertyga kunderna förblir generellt önsketänkande. En anledning till detta är att marknaderna och utmaningarna i B2B-miljön har förändrats drastiskt under åren.

Tidigare var B2B-marknadsföring föremål för en beprövad mekanism: en positiv företagsimage och en viss nivå av medvetenhet var en garanti för ett tillräckligt stort antal rekommendationer. Självmarknadsföring var helt enkelt inte nödvändigt. Som ett resultat av detta begränsades marknadsföringsåtgärderna till blankettbrev och kalla förvärv.

Metoder som används idag – i tider av digitalisering och GDPR – är otänkbara. Men konsumenterna har också förändrats. Tack vare smartphones och mobilt internet är de nu mycket självbestämda och mer välinformerade än någonsin tidigare. Utöver dessa nya utmaningar finns det också det faktum att B2B-marknadsföring är mycket mer komplex än vad som är fallet i B2C-miljön.

Å ena sidan är produkterna generellt sett mindre känslomässigt laddade. Å andra sidan är det andra faktorer som avgör företagens köpprocess. Följande måste beaktas i B2B-marknadsföring:

 • investeringsbeloppen är höga.
 • många beslutsfattare (köpcentra) är involverade.
 • Köpprocesser är långa och komplexa.
 • Konkurrenstryck och priskrig är dagens ordning.
 • köpbeteendet har förändrats.

Mot denna bakgrund är det förståeligt att B2B-transaktioner generellt sett är mer riskfyllda än privata investeringar. Du bör därför vara väl övervägd, eftersom dåliga köp får långtgående konsekvenser för företagen. Att alla köpbeslut baseras på ren kvot är återigen en utbredd missuppfattning.

Marknadsförare är bara alltför glada över att glömma att B2B-köpare inte är okänsliga skaror, utan människor av kött och blod med individuella behov och idéer. Även om de rationellt motiverar sina beslut för omvärlden, precis som i B2C, så påverkas de i huvudsak av (omedvetna) känslor. Att inkludera känslomässiga aspekter kan därför avgöra framgång eller misslyckande i B2B-marknadsföring.

Hur man marknadsför innehåll till företag

Det finns inget enkelt recept för ”den” perfekta marknadsföringsstrategin inom företagskundsektorn. Det finns dock flera grundläggande regler som marknadsförare bör ta till sig.

 • Definiera köparens persona: Istället för att först bestämma sin målgrupp väljer många företag först vilka kanaler som ska användas. Ingen bra idé, för bara de som känner sin målgrupp vet var och hur de kan nås. Med konceptet buyer persona kan företag ge sin målgrupp ett ansikte. En köparpersona som en typisk representant för målgruppen gör potentiella B2B-kunder påtagliga som riktiga människor. En motsvarande marknadsföringsstrategi kan sedan byggas på detta.
 • Använd hemsidan som en magnet: I den digitala tidsåldern har kunderna otaliga möjligheter att göra omfattande och snabb research. Detta påverkar också deras köpbeteende. B2B-prospekter har redan slutfört cirka 60 procent av köpprocessen innan de kontaktade säljavdelningen hos en leverantör. Marknadsforskare och analytiker har också funnit att 80 till 90 procent av alla B2B-köp påverkas av webbplatsbesök. En professionell och användarvänlig hemsida som förser intresserade med all viktig information är därför avgörande för framgång.
 • Stärka inbound marketing: Med en väl förberedd företagswebbplats har första steget tagits för att kunna göra mer inbound marketing . Det är viktigt att företag tillhandahåller innehåll där en prospekt befinner sig och sina egna problem. Här spelar förutom hemsidan även andra ägda mediekanaler som bloggar och sociala nätverk en roll. Den största fördelen med inbound marketing är att den fungerar på medellång till lång sikt och är därför mycket hållbar.
 • Do marknadsföring över kanaler: Förutom ägda mediekanaler ska du inte göra misstaget att glömma betalda och intjänade mediekanaler. Eftersom en bra B2B-marknadsföringsstrategi inkluderar en cross-media marknadsföringsmix. Genom att använda olika kanaler kan också olika typer av kommunikation användas. Det gör att ännu mer skräddarsydda budskap kan utformas. Smidigt kombinerad, marknadsföring över kanaler skapar synergieffekter med vilka företag kan öka konverteringsgraden.
 • Främja professionellt samarbete mellan marknadsföring och försäljning: I tider av Industri 4.0 och digital försäljning blir gränserna mellan marknadsföring och försäljning allt mer suddiga. Hybridutvecklingar på alla nivåer kan observeras. B2B-marknadsföring förblir naturligtvis inte opåverkad. Marknadsföring 4.0 innebär att marknadsföring och försäljning arbetar tillsammans professionellt för att attrahera nya prospekt och generera mer försäljning hos befintliga kunder.

Så en sak är säker: när marknadsföring och försäljning väl har definierat köparens persona, lanserat en professionell webbplats och skapat skräddarsytt innehåll för inkommande och cross-channel marketing, står ingenting i vägen för framgångsrik B2B-marknadsföring.

Strategier för att förbättra B2B content marketing

Hur skapar jag bra innehåll inom B2B-området som når min målgrupp och som sprids via sociala medier? Hur hittar jag spännande ämnen och hur förbereder jag dem så att min målgrupp gillar att läsa dem? Vilket format är bäst för att ta den första kontakten? Företagsägare ställs inför dessa frågor när de vill göra effektiv B2B-innehållsmarknadsföring. Här är tre strategier du omedelbart kan implementera för att bli framgångsrik med din 2019 B2B-innehållsmarknadsföring.

1. Skapa alltid innehåll med mervärde.

Content marketing – i B2B och B2C – handlar alltid om att skapa mervärde för internetanvändaren. Inom B2B-området består mervärdet i första hand i lösa ett problem för Internetanvändaren .

Försök att identifiera områden i din bransch där du kan placera dig själv som expert.

 • Undersök vad internetanvändare letar efter med dina sökord online. Gratis onlineverktyg som AnswerThePublic eller Google Adwords sökordsplanerare visar dig vilka frågor Internetanvändare googlar i samband med dina ämnen när de anger dina sökord.
 • En pratstund med kollegor från kundtjänst eller försäljning på ditt företag är också värt besväret: Vad frågar kunderna om gång på gång? Vilka ämnen är du intresserad av?

Du kan ta upp dessa frågor och svara på dem i lämpligt format för innehållsmarknadsföring. Var till exempel en bloggartikel av hög kvalitet, en guide i vitboken eller ett webbseminarium.

Så visar du din professionella kompetens och inger förtroende för ditt företag. Just inom B2B-området är en sådan obligation en viktig förutsättning för senare köp: Jämfört med B2C är produkter och tjänster vanligtvis förknippade med ett högre pris och en längre tid innan köpbeslut fattas.

I en studie från MarketingProfs från 2018 tillfrågades B2B-marknadsförare vilket format för innehållsmarknadsföring som var mest framgångsrikt för att fånga den framtida kundens uppmärksamhet. Topp 3 var i bloggartikel, podcast och e-boksformat.

2. Använd fler bilder än någonsin tidigare.

Antagandet är utbrett bland marknadsförare att B2B-kontakter måste hanteras på ett rationellt och faktaorienterat sätt, medan privatpersoner bestämmer sig för att köpa genom emotionella vädjanden.

I grund och botten är det korrekt, men du får aldrig glömma att varje B2B-kontakt i första hand är en vanlig internetanvändare. I dagens överflöd av information på Internet bestämmer han sig snabbt och för lättsmält, visuellt tilltalande information som han snabbt kan skanna. Vad betyder detta för din B2B-innehållsmarknadsföring?

 • Illustrera alltid dina texter med bilder – det behöver inte alltid visas på bilden vad innehållet handlar om. Tematiskt passande foton, ikoner och grafik fungerar också undrar att krydda en text. Ditt företag har knappt något bildmaterial som lämpar sig för detta och ingen budget för att köpa bilder? Inga problem: Du hittar ett stort urval av högkvalitativa och gratisbilder i bilddatabaser online.
 • Visualisera fakta och siffror med hjälp av infografik . Du behöver inte vara grafisk designer eller designer: tack vare användarvänliga onlineverktyg kan du snabbt visa torra siffror och komplexa processer i infografik som är populär för läsning och spridning. Användbara (gratis) infografiska verktyg inkluderar Canva, Venngage eller Piktochart.

En nyligen genomförd undersökning bland marknadsförare på nätet visade att visuella format som bilder, videor och grafik blir allt viktigare. Stockfoton (40%) och (info)grafik (37%) används mest. Enligt respondenterna är (info)-grafiken det format som orsakade flest interaktioner (40%). Enkätresultaten visas förresten i en snygg infografik.

3. Sociala medier: Försök inte få en viral hit. Lita hellre på kontinuerlig kvalitet.

En studie från Pew Research Center visade att 20 % av alla anställda använder sociala medier på jobbet för att hitta lösningar på problem. För B2B-marknadsföraren innebär detta att den första kontakten till den potentiella köparen kan tas i sociala medier och därmed första kontaktpunkten i marknadsföringstratten.

B2B innehållsmarknadsföring

Många marknadsförare försöker med all kraft att få så mycket uppmärksamhet som möjligt på sociala medier med sitt innehåll. Slösa inte bort din kapacitet på att desperat försöka få en viral hit. Det är möjligt, men mycket svårt att producera och extremt osannolikt. Investera bättre din tid i en långsiktig innehållsstrategi som består av många högkvalitativa bidrag med mervärde för användaren av sociala medier (se tips 1). Ta också en titt på framgångsrika konkurrenter i din bransch: Vilken typ av innehåll använder du regelbundet för att få likes och shares? Vilka ämnen och format använde du för att bygga upp din community som har varit lojal mot dig under lång tid?

Utveckla på denna grund din alldeles egna strategi för sociala medier som du först etablerar en första kontakt med, som du binder till ditt företag över tid och i slutändan omvandlar till en kund.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.