Stand out in the market

Hur man gör en nystartad kommunikationsstrategi

Stick ut på marknaden

Bild via: Pexels

Det fjärde steget i marknadsföringsmixen står för kommunikation, och det innebär en nystartad kommunikationsstrategi. Kommunikationspolicyn inom marknadsföring omfattar alla säljfrämjande och imagebyggande åtgärder.

En övertygande start-up kommunikationsstrategi och policy utgår från målgruppen, som varje del är orienterad mot i marknadsföringsmixen. Den centrala frågan är HUR du positivt kan påverka dina målkunders köpbeslut. Reklam är ett instrument, men du bör även överväga andra bildfrämjande åtgärder för din affärsmodell.

Kommunikationspolicy: börja med målgruppen!

Liksom för övriga ”Delar” i marknadsföringsmixen utgör målgruppen grunden för kommunikationspolitiken. Ju bättre du känner dina målkunder, desto bättre kan du använda kommunikationspolitikens olika verktyg och positivt påverka din målgrupps köpbeslut.

En av de väsentliga delarna av kommunikationspolicyn är reklam (inklusive marknadsföring på nätet), säljfrämjande och personlig försäljning, mässor & evenemang, sponsring, PR (inklusive företagsidentitet) samt en tydlig varumärkespolicy.

Vilka kommunikationspolitiska verktyg du väljer beror i slutändan på dina målkunders vanor och egenskaper.

Hur når du din målgrupp?

Viktigt för att bestämma uppstartskommunikationsstrategin är frågan hur och varför dina målkunder fattar vilket köpbeslut och vem eller vad som kan påverka beslutet positivt eller negativt.

För att avgöra påverkande faktorer rekommenderar vi att du går vidare som reklambyrå. skapa först en meningsfull profil för en typisk publikrepresentant och beskriv den så exakt som möjligt

 • Grund: Skapa en profil
  t.ex. Erich Mayer, 32 år, singel, bor i New York, är kontorist på en värmetillverkare, är en ivrig basketfantast, gillar att gå på trendiga klubbar, spelar onlinespel, läser Focus och älskar att resa till avlägsna länder … Etc..

Efter det ska du kunna komma in på detta fiktiva mål och svara på följande frågor för kommunikationspolicyn:

 1. Kriterier för köpbeslut
  Den första frågan för att fastställa start-up kommunikationsstrategi handlar om att ta reda på vilka kriterier kunden väljer en produkt utifrån. Är bilden ett viktigt kriterium, är priset avgörande, måste kvaliteten vara rätt eller spelar andra faktorer in (t.ex. design)?
 2. Influencers
  Därefter följer frågan om vem som kan ha möjlighet att påverka köpbeslutet positivt eller negativt. Har föräldrarna stort inflytande eller är det kompisarna eller vid behov de lokala konsulterna som kan leda köpbeslutet i ”rätt” riktning? Du måste ta reda på en effektiv kommunikationspolicy.
 3. Anslutningspunkter
  Den centrala frågan i kommunikationspolicyn är hur du kan kommunicera ett budskap till kunden. Vilka medier använder han eller hon och vilka kanaler kan du bäst kommunicera ett reklambudskap?

Speciellt med kopplingspunkterna är det också tydligt hur viktig en exakt definition av din målgrupp är. Ju mer specifik du är i att definiera målgruppen, desto lättare blir det att få rätt marknadsföringsverktyg effektiv användning inom ramen för kommunikationspolitiken.

Dricks

Tv-reklam, marknadsföring i sociala medier, internetreklam, reklamartiklar, direktmarknadsföring – mer information om de praktiska kanalerna för kommunikationspolitik finns i marknadsföringskonceptet.

Anpassa start-up kommunikationsstrategi

Slutligen handlar det andra steget i start-up kommunikationsstrategi om att ta reda på vilka faktorer som är viktiga för din målgrupp när du fattar ett köpbeslut. Om du till exempel har målgruppen ”Husägare i New York” som målarföretag, så måste du tänka på

 • var din målgrupp är informerad (t.ex. i branschboken eller på Internet),
 • hur du kan nå din målgrupp (t.ex. via lokala dagstidningar) och
 • hur du positivt kan påverka beslutet för din målarverksamhet (t.ex. via höstrabatt eller sponsring av det lokala juniorlaget i fotboll)

– i enlighet med dessa resultat måste du anpassa din kommunikationspolicy.

Beroende på försäljningskanal, t.ex. indirekt distribution, finns det också en mellanhand mellan dig och målkunden. Det är därför viktigt när du definierar kommunikationspolicyn att du även däremellan övertygar konsulten eller säljaren om din produkt.

Observera: Kommunikationspolitiken måste passa strategin!

OBS, stötesten: Kommunikationspolicy måste i alla fall vara din positionering för att passa. Om du vill positionera dig som en kvalitetsledare måste du ta hänsyn till detta i bildbyggande och annonsering och satsa mer därefter. Men om du har ”kostnadsledarskap” som företagsstrategi kanske du inte kan lägga mycket på annonsering i din kommunikationspolicy, annars kan du behöva höja priset.

I grund och botten, ju högre du måste positionera dig på pris/prestandakurvan, desto mer måste du spendera på bildbyggande och reklam. Ju högre pris en produkt har, desto viktigare är bilden vanligtvis. Ju billigare du erbjuder produkter, desto mindre kan du vanligtvis spendera på kommunikation. Se därför till i din affärsplan att de två delarna av företagsstrategi och nystartskommunikationsstrategi är samordnade.

Vilken reklam som i kommunikationspolicy?

Reklam är en av de viktigaste delarna av kommunikationspolitiken. Rätt använt främjar reklam försäljningen och resulterar därmed i högre försäljning. I princip har reklam två funktioner:

 1. för att informera den potentiella kunden om att din produkt finns
 2. en positiv presentation syftar till att skapa incitament att köpa

Så långt har det gått bra – men vilken reklam passar just din målgrupp? Detta måste tas reda på i kapitlet om kommunikationspolitik. För närvarande bör du dock vara medveten om de olika former av reklam du kan välja mellan:

Klassisk reklam som en del av kommunikationspolicyn

Offlinemedia inkluderar klassiska tidningar, tidskrifter, affischer etc. Du kan till exempel en radioreklam eller vinna nya kunder på TV med din reklam. Användningen av offlinemedia som en del av kommunikationspolicyn är fortfarande ett stort utrymme. Detta kompenseras dock ofta av de enorma kostnader som man måste ta hänsyn till i budgeten för nystartskommunikationsstrategi. En billigare men långsiktig investering, är pressarbetet.

Fundera i din affärsplan om din målgrupp använder ett specifikt medium och ta reda på hur hög respektive upplaga är – förlagen ger ut information om mediedata och användare. Tidningar är ofta också intressanta, eftersom de gör att du kan rikta dig mot en målgrupp och har en relativt låg spridningsförlust.

Online marknadsföring i kommunikationspolicy

Marknadsföring på nätet är en speciell form av reklam som blir mycket viktig. En av de stora fördelarna med marknadsföring på nätet är att du kan växlas exakt och avkastningen på marknadsföring kan mätas.

Men också en bred räckvidd, hög flexibilitet och relativt låga initiala investeringar talar för marknadsföring på nätet.

Annonsering på försäljningsstället som en del av kommunikationspolicyn

Var det än gäller att försöka, är annonsering vid försäljningsstället meningsfullt som en del av nystartskommunikationsstrategin. Den direkta feedbacken och kundkontakten är positiv. Men som regel uppnås ingen hög räckvidd.

Annonsering genom evenemang i kommunikationspolicy

Mässor är relativt väl lämpade att presentera sig för en bred publik. Att organisera egna evenemang och bildfrämjande åtgärder som sponsring bör övervägas särskilt om bilden är en av huvudorsakerna till ett köp av din produkt – ett mycket bra exempel är Red Bull. Red Bull anordnar till exempel många evenemang inom ramen för sin egen kommunikationspolicy.

Oavsett vad du gör inom ramen för din kommunikationspolicy och annonsering måste du tänka på att du utöver själva annonseringen, t ex annonsutrymme i en tidning, även måste ta hänsyn till kostnaderna för att skapa den. I princip uppstår givetvis frågan om reklameffektivitet när man definierar kommunikationspolicyn, det vill säga vilka åtgärder som är lämpligast och har minst spridda förluster.

Effektivitet som ett viktigt kriterium för reklam

Speciellt med ett ungt företag är det viktigt att du informerar dina kunder om ditt erbjudande och spendera lite mer på reklam därefter. Var dock även i kommunikationspolicyn uppmärksam på kostnads-nytto-förhållandet, där du sätter sortimentet (dvs hur många kunder du kan nå) i förhållande till totalkostnaden. Att informera de första 20 % av din publik är mycket enklare och billigare än de sista 5 %. Med Guerilla Marketing till exempel kan du utföra mycket effektiv annonsering inom ramen för din kommunikationspolicy.

En annan viktig faktor är spridningsförlusterna av respektive reklamåtgärd. Försök att ta reda på hur du informerar dina målkunder så exakt som möjligt. Använd det kostnadsfria verktyget från Für-Gründer.de för att bedöma åtgärderna i din kommunikationspolicy och för att upprätta en marknadsföringsbudget.

Slutsats om kommunikationspolitik: målet är…

… att du i din affärsplan i kapitlet Kommunikationspolicy förklarar hur du vill vinna över dina framtida kunder. Därvid ska du presentera ett trovärdigt koncept för kommunikationspolicyn och visa varför du valt vilka reklamåtgärder.

Ett målgruppsorienterat förhållningssätt till kommunikationspolitik är lika viktigt som att ta hänsyn till annonseffektivitet och företagsstrategi.

När du är klar med kommunikationspolicyn har du underlaget för nästa kapitel i affärsplanen, marknadsföringsbudgeten, är redan utarbetad.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.