How to deal with a bully at work

Hur man hanterar en mobbare på jobbet: de 5 stegen

Hur man hanterar en mobbare på jobbet

Bild via: Pexels

Beskriver de 5 stegen och strategierna för hur man hanterar en mobbare på jobbet, inklusive användbara resurser att använda i din fightback.

Hitta fler karriärguider, tips och råd

Enligt mobbningsrapporten från Federal Institute for Occupational Safety and Health blev ungefär var nionde person i arbetsför ålder mobbad minst en gång under sin anställning. Du är alltså inte ensam – en svag (förvisso också sorglig) tröst – men kanske en som kan hjälpa dig att ta dig ur känslan av isolering och hjälplöshet, i kombination med dessa strategier för hur du ska hantera en mobbare.

Mobbning sker oavsett yrke, bransch eller företag i hela arbetslivet.

Man måste dock skilja på faktisk mobbning och andra former av motvilja eller felaktigt beteende. Mobbning är inte alltid fallet när man känner sig illa behandlad av kollegor. Det kan till exempel vara dålig stämning i teamet av olika anledningar, men det har inget med mobbning att göra till en början. Enligt definitionen är två faktorer och förutsättningar avgörande som ska vara uppfyllda för att detta ska betraktas som mobbning ur ett arbetsrättsligt perspektiv:

Dessa två egenskaper är avgörande:

 • Systematisk
  Först när trakasserierna från chefen eller kollegan är systematiska och därför riktade föreligger en brottslig handling. Felet kan annars i förväg ursäktas som en ”engångsslip”.
 • Upprepad
  Mobbning måste ske under en viss tid. Inte varje incident som får dig att känna dig sjuk är målinriktad psykologisk terror. En mobbningsjournal (se nedan) är därför vad du behöver för bevis och dokumentation.

Som offer för mobbning står du inför en av ditt livs största prövningar. Rädslan för nya attacker – före, under eller efter jobbet – dominerar ditt liv. De är fysiskt och psykiskt dåliga. Ditt arbete och livsglädje har minskat. Och du försöker komma till rätta med situationen på något sätt eller till och med ignorera den helt. Sådant beteende är inte ovanligt: ​​18,8 % angav denna strategi mot mobbning i mobbningsrapporten.

Men ett sådant beteende vid mobbning är ingen lösning på lång sikt. För vid mobbning – oavsett om det är av kollegor eller av arbetsledaren – blir din hälsa, din yrkesmässiga existens, din handlingsfrihet och din människovärde attackerad, hotad och därmed skadad och skadad. Du får och ska inte uthärda detta passivt och inte heller vänta tills mobbningen blivit outhärdlig. Man måste försvara sig mot mobbning och lära sig att hantera en mobbare. Men vill aldrig lösa det helt på egen hand, för detta fungerar bara i de sällsynta fall.

Hur man hanterar en mobbare på jobbet: varför uppstår mobbning?

Mobbning förekommer där människor i ett trångt utrymme – som på kontoret – bildar en tvångsgemenskap. Det kan då finnas rivaliteter, men också öppna fientligheter. Istället för att arbeta tillsammans om mål och framgångar möter medarbetarna varandra med konkurrenstänkande, fientlighet eller utanförskap.

En vanlig orsak till mobbning är också låg självkänsla. Genom att göra någon annan dålig försöker mobbare uppfostra sig själva och stärka sitt eget ego. Detta för att komma över sina egna misstag och otillräckligheter.

Vad är anmärkningsvärt med det: Enligt forskning är mobbning i första hand ett gruppfenomen och mindre ett resultat av en enda förövare. Vissa talar också om ett ”mobbningssystem” – bestående av förövare och offer, men också medresenärer, åskådare och rysningar.

Mobbningsoffer kan ofta inte förklara orsakerna alls. Det kan bero på en felaktig bedömning av det egna beteendet, men anledningen är mycket oftare enkel: Mobbningsoffer hamnar i knipa utan egen förskyllan. Naturligtvis finns det situationer där en anställd har gjort sig impopulär genom sitt beteende, men det finns ofta andra orsaker bakom det:

 • Kollegorna är avundsjuka på dina prestationer
  Dina kollegor känner ren avundsjuka på dina goda prestationer och de framgångar som du har uppnått. Löneökningar eller befordran kan göra detta värre. Detta kan återigen repa självkänslan hos vissa kollegor som tar till mobbning av avund.
 • Du har en bra relation med chefen.
  Din chef gillar dig och dina kollegor märker det också. Kanske är du och din chef på samma våglängd, ser saker och beslut på liknande sätt, eller fungerar väldigt lika. Du stämplas i hemlighet och marginaliseras som chefens favorit. Människor tar avstånd från dig eftersom de är rädda för att du kan ge konfidentiell information till chefen.
 • Man lever under olika omständigheter.
  Dina kollegor tar avstånd från dig eftersom du har intrycket att du inte har något gemensamt med dig. Du är till exempel den enda gifta kvinnan med barn. Alla dina kollegor är fortfarande singlar och tycker om att gå ut på fredagskvällar, medan du lämnar kontoret tidigt på fredagen för att umgås med dina barn.

Hur man hanterar en mobbare på jobbet: de 5 stegen

1: föra mobbningsdagbok

För en mobbningsdagbok. Du kanske drar dig för att dokumentera trakasserierna på arbetsplatsen och därmed de olika formerna av mobbning. Men det är ett viktigt steg för att stoppa mobbningens historia. Du måste vara tydlig med detta:

 • vem är översittaren
 • som är inblandad i mobbning,
 • som tittar passivt,
 • vem som än tar din sida
 • hur du blir mobbad
 • när du blir mobbad,
 • hur mobbningen påverkar din hälsa, dina känslor och ditt arbete. Läs artikeln Bossing vilka effekter som är typiska.

Det är det enda sättet att utveckla en strategi mot mobbning överhuvudtaget. Och framför allt bevisar mobbningsincidenterna också vad som ger stöd, särskilt med juridiska frågor.

Så var inte rädd för att skriva allt. Ofta genom att göra detta återfår du redan en viss initial inre styrka eftersom du tar incidenterna på allvar och inte längre nedvärderar dem som ”inte så illa”. För ditt stöd bör du ladda ner en mall för mobbningsdagbok, där du kan skriva ner mobbningsincidenterna.

2: Lär känna typiska mobbningshandlingar

Mobbning är väldigt komplext. Det är därför det ibland är svårt att ens avgöra om det som har hänt är mobbning eller inte. Studier av yrkespsykologer har definierat mobbningshandlingar, som kommer att göra dig bekant med de olika formerna av mobbning. Du kan också använda detta för att skriva din mobbningsdagbok.

3: Leta efter allierade – internt och externt

Även om mobbning alltid är ett gruppfenomen, även om det finns en central mobbare, kommer det också att finnas kollegor inom denna grupp som är på din sida. Hitta deras stöd

 • vid klassificering av mobbning,
 • när du vidtar motåtgärder och försvarar dig.

Så ta aktivt stöd av dig. Diskutera incidenterna med företagsrådet, arbetsledaren, personalledningen eller ledningen. Gör mobbningen offentlig.

Hitta mer socialt stöd. Låt din partner och familj veta vilken stress du utsätts för på jobbet. För din känslomässiga balans behöver du absolut en pålitlig person som lyssnar på dig och som står vid dig. Men din partner kan och bör inte vara den enda externa allierade. Detta skulle leda till för mycket stress. Kontakta därför din husläkare, en psykolog, en jurist, ett mobbningsråd och/eller en självhjälpsgrupp. Bygg upp ett nätverk som står vid din sida mot mobbning och informerar dig om ytterligare alternativ, till exempel rättsliga åtgärder.

4: Försvara dig mot mobbning

Var aktiv. Sätt stopp för mobbning. Detta kan göras på flera sätt:

 • Ha en diskussion med mobbaren – helst i närvaro av en tredje part.
 • Försvara dig verbalt . ”Jag tolererar inte längre denna elakhet. Jag uppmanar dig att behandla mig med respekt. ”
 • Kräv rättvist beteende . ”Ja, jag gjorde ett misstag. Detta ger dig dock inte rätten att kritisera mig och mina förmågor så. Du borde berätta objektivt för mig vad du ogillade. ”
 • Säger nej”. ”Du har specifikt undanhållit information från mig under de senaste veckorna. Jag kan inte längre acceptera detta. Antingen informerar du mig om viktiga fakta i god tid framöver eller så ser jag mig tvungen att rapportera dessa incidenter till ledningen. ”
 • Dra gränser . Reagera till exempel på att ropa med en symbolisk gest: täck för öronen eller håll upp ett papper ”Jag är inte döv”.
 • Avskräcka mobbaren. Visa ingen synlig effekt på verbala attacker. Eller skratta åt mobbaren och hans attack.
 • Kontra kvicktänkt. Om mobbaren förolämpar dig med orden ”Din arsle”, svara bara ”Trevligt, bonde, mitt namn.”
 • Gör mobbare osäker. Få allierade vid din sida. Du kan visa ditt växande sociala stöd i ditt team, avdelning och/eller företag.
 • Isolera mobbaren. Gör hans attacker offentliga i företaget. Kräv en tydlig antimobbningshållning.
 • Skrämma översittaren . Hota juridiska konsekvenser. Specificera vad du ska göra om mobbaren inte slutar vara mobbar.

5: stärk dig själv

Ta väl hand om dig själv under denna tid som den stödjande grunden för hur du hanterar en mobbare på jobbet: Detta inkluderar även att hantera din egen stress. Kanske gör du meditation, tränar, avslappnande övningar eller en hobby som bygger ditt självvärde. Inled samtidigt långsiktig självförvaltning som du tränar upp din självhävdelse med. Ta ett retorik- eller kroppsspråksseminarium för att bli mer självsäker, både verbalt och icke-verbalt. Erkänn även svagheter som mobbaren har utnyttjat för sina mobbningsaktiviteter. Fundera på hur du kan vända dessa svagheter till styrkor.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.