best salespeople for a business

Hur man hittar de bästa säljarna för ett företag

Bild via: Pexels

Hur hittar du de bästa säljarna för ditt företag och behåller dem sedan? Vår guide beskriver nyckelfaktorerna för att få och behålla den säljare du behöver.

Hitta fler affärsguider, tips och råd

Att hitta bra säljare blir allt svårare. Om dessa förblir så beror ofta på hur de hanteras korrekt. Vår guide förklarar inte bara hur du kan få toppspecialister in i ditt företag, men också vad du bör vara uppmärksam på för att behålla dina talanger på lång sikt.

Bristen på kvalificerad arbetskraft har varit tydligt märkbar. Detta faktum har berört företag, yrkeskammare och föreningar under lång tid och upplevs öka alltmer. Snickaren är nu ett av de yrken som har flest lediga lärlingstjänster. Många företag hittar ingen yngre personal. Och det finns inget botemedel i sikte: För praktikanter tenderar yrken och industriyrken att vara lägre i popularitet. Försäljning och distribution är ett område av strategisk betydelse för alla företag, och det finns också en brist på detta område.

Faktorer för att hitta de bästa säljarna för ett företag

Säljare måste kombinera två talanger: Å ena sidan gedigen teknisk kunskap om funktioner och prestanda hos enskilda produkter. Samt kommunikations- och rådgivningsförmåga för kunddialog å andra sidan. Denna kombination är inte ofta lätt att hitta: jakten på de bästa säljarna för ett företag är ofta som det ökända sökandet efter en nål i en höstack.

Bristen på kvalificerad arbetskraft förvärrar denna situation avsevärt. Särskilt välutbildad personal är trots allt en bristvara idag – och kommer sannolikt att förbli så på medellång sikt.

Internet och snabba tekniska framsteg gör att säljtalanger behöver hålla sig uppdaterade mer än någonsin. Uppgiften för chefer med personalansvar är att se till att även de bästa säljarna inte vilar på lagrarna, utan snarare regelbundet ”uppdaterar” sina kunskaper.

Hur lyckas det framgångsrika sökandet efter säljtalanger – och vad måste chefer vara uppmärksamma på om de vill behålla topppresterande i företaget?

Medvetet sökande efter ”specialisten”

Innan HR-chefer börjar beskriva ”vad” och ”vem” som eftersträvas är det nödvändigt att specifikt hantera den tjänst som ska tillsättas. Den potentiella sökanden ska känna sig tilltalad av en platsannons och kunna känna igen dem i beskrivningen. Så om du letar efter en duktig säljkonsult som har starka kommunikationsförmåga, utmärkt produktkunskap och tekniskt kunnande inom planeringsområdet, kommer det att ”beröra” många människor – men absolut inte ”tilltala” en specifik grupp.

Söks dock till exempel säljaren för köksdelen, som som planerare kan sköta planeringsprogrammet och kan erbjuda kunden en omfattande rådgivning från planering till komplett byggnation av det högkvalitativa köket och även med digitala verktyg som t.ex. VR och Augmented Reality… detta är en beskrivning formulerad mer specifikt: Den vänder sig till människor som rör sig i detta område, i denna ”värld”.

Det är därför nödvändigt att medvetet ta itu med sökandet innan själva sökandet påbörjas. Här är det nödvändigt att chefen som den framtida medarbetaren rapporterar till ger relevant bidrag till denna arbetsbeskrivning. En tekniskt erfaren, extern konsult kan också erbjuda värdefullt stöd här.

Medveten interaktion under ansökningsprocessen

HR-beslutsfattare och avdelningschefer som får ansökningshandlingar direkt från människor bör behandla dem med respekt och hålla ”kontakten” med de sökande. De ”kommunikativt starka” specialisterna inom försäljning är särskilt lyhörda för kommunikationsfrågor. Det är bra att skriva ett vänligt meddelande vid mottagandet och tacka för att du fått dokumenten. Inga väntetider eller i bästa fall korta väntetider för kandidater när de kommer till företaget för en intervju, lämpliga frågor, tillräckligt

Tid och en trevlig atmosfär under samtalet hjälper ett företag att skilja sig från andra företag, eftersom ansökningsprocessen gäller båda sidor.

Att behålla talang i företaget: Du bör vara uppmärksam på detta

Ofta är den direkta arbetsledaren eller en annan chef anledningen till att även framgångsrika och välbetalda säljexperter träffar en headhunter och letar efter en ny arbetsgivare. Brist på stöd i svåra situationer, åsidosättande av värderingar, låg uppskattning och tillhörande brist på feedback, koleriskt ”flippande” eller direkt agerande av ”makt” leder till missnöje, vilket utgör grogrund för personalkonsulter som sedan byter till en ny arbetsgivare medföljer framgångsrikt.

Ledningen för ett företag bör vara medveten om att uppmärksamheten hos specialisterna (inte bara de som arbetar med försäljning) ständigt fokuserar på de personer som sätter kursen i ett företag för ett visst område. Därför kan vi bara snarast rekommendera varje entreprenör, ägare och verkställande direktör att ha ett nära samarbete med ledningsgruppen (avdelningen, teamet eller gruppledarna) i ett företag. Chefen är en avgörande faktor för att området ska ta ansvar. Denna faktor gör ofta skillnaden när det kommer till om ett område, en avdelning eller ett företag går bra.

Egenskaper som naturligt omdöme, gott uppförande, lämpligt beteende även i svåra situationer, förmågan att interagera, kommunicera, självreflektion och uthållighet i att lösa problem är bara några av de färdigheter (mjuka färdigheter) som förväntas av chefer. Detta är inte alltid lätt, men det är oundvikligt om du vill attrahera och behålla de bästa säljarna för ett företag.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.