Funding sources

Hur man hittar företagsfinansiering: expertstrategier och tips

Hitta källor

Bild via: Pexels

Eget kapital är nödvändigt för genomförandet av affärsidén och för det behöver du hitta företagsfinansiering. Det är säkert! Många nystartade företag vet dock ännu inte hur stort utbudet av alternativ till traditionell kapitalanskaffning är.

Möjligheter till eget företagande utan eget kapital

”Egenföretagare utan eget kapital? Hur ska det fungera?” kan du fråga dig själv. ”Det är helt absurt.” Det är så de flesta grundare reagerar – felaktigt. De första besparingarna kan ofta uppnås i början genom enkla överväganden innan du behöver hitta företagsfinansiering. Således är etableringen av ett företag naturligtvis mycket billigare än etableringen av ett aktiebolag.

Dessutom är ett affärsprojekt som kräver stora investeringar som maskiner och personal svårare att få till utan eget kapital. Även ett litet kontor kostar pengar, så varför inte jobba hemifrån? Dessa hänsyn måste givetvis också passa med grunden.

Alla dessa små beslut kan spara mycket pengar och med rätt tips kan nystartade företag hitta företagsfinansiering. Banker erbjuder ofta startfonder, stödprogram och garantier möjligheten att bli egenföretagare även utan eget kapital.

Uppstart genom franchise

Med Franchising om du är intresserad av att starta ett företag utan eget kapital. Fler och fler leverantörer inser att tillgången till ett framgångsrikt franchisepartnerskap beror på personlig kompetens och inte på ekonomisk bakgrund. Hos dessa franchisegivare kan intresserade ansöka som licenstagare och kanske efter kort tid bli egenföretagare som franchisetagare. Intresserade parter bör dock överväga sådana koncept väl.

Förlagslån från ett holdingbolag

Med ett investeringsbolags förlagslån kan grundare få 100 % ansvarsfrihet. Medelstora investeringsbolag är självhjälpsinstitutioner av lokala företagsföreningar och kamrar i alla sektorer, försäkringsbolag och banker samt finansieringsinstitutioner i de federala staterna. De stödjer lovande affärsidéer med kapital och kunnande. När detta ”offentliga lån” är återbetalat beviljas generösa särskilda villkor som anståndsår och låg ränta, oavsett säkerheter och riskbedömning.

Belastning på egendom och tillgångar

I vissa fall kan eget kapital även användas för att debitera pensionsförsäkring eller bostadsägande. På så sätt tillför man inte likvidt eget kapital, utan eget kapital i form av egendom och tillgångar. Särskilt banker lägger potentiellt stor vikt vid denna form av deposition. Lån kan beviljas med en tillräckligt hög försäkring för att täcka lånet. Detsamma gäller bostadsfastigheter. Om grundarna är i besittning av ett hus eller lägenhet kan de ge banken en andel i sin fastighet mot ett lån.

Problem med banken? Du kan ofta skaffa kapital från privatpersoner via ett onlinelån. Detta organiseras via en plattform på Internet – utan inblandning av banker.

Finansiering från garantibanker

När det gällde att erhålla krediter skiljer kreditinstituten på ”refinansiering” och ”kreditrisk”. Det är ofta ett problem för grundare att bevisa att de tar risker. Ett alternativ är garantier från en bank som anses utgöra full säkerhet för alla kreditinstitut.

Garantibanker är säljfrämjande banker, som är organiserade i den privata sektorn och stöds av den federala eller statliga regeringen. Syftet är att stödja företag och frilansare i deras finansiering. Dessutom finns det oberoende garantibanker i varje delstat, som knappast skiljer sig åt i sin stödverksamhet. Garantierna är full säkerhet för alla kreditinstitut.

I samband med ett företagsetablering kan en garantibank överta funktionen att ta risker vid kredittransaktioner. De ställer med andra ord full säkerhet för alla kreditinstitut. Garantibanken betalar därför om låntagaren, i detta fall grundaren, inte längre kan fullgöra sina kreditförpliktelser och andra säkerheter redan har använts. Låntagarens skuld överförs från kreditinstitutet till garantibanken.

Crowdfunding för ditt projekt

Crowdfunding, även känd som crowdfunding, är en metod för att skaffa kapital genom vilken du får ditt affärsprojekt finansierat av den så kallade ”crowd”. Som projektstartare sätter du upp ett finansieringsmål som du vill uppnå med hjälp av publiken. I grund och botten investerar människor i projekt som de tycker är intressanta. Därför är skapandet av kampanjen, förutom själva idén, avgörande för fortsatt framgång.

Om folk från mängden stödjer deras kampanjer får de ett litet ”tack” i gengäld. En bok kan till exempel vara en rabatt på inköpspriset eller ett separat exemplar från en viss mängd donationer. Som regel sker uppmaningen för deltagande i ett affärsprojekt på Internet.

På en crowdfunding-portal kan du presentera din affärsplan och marknadsföra den för investerare. Det finns en mängd olika crowdfunding-portaler.

Slutsats om egenföretagande utan eget kapital

Eget företagande utan eget kapital kan fungera, även om det verkligen inte är lätt. Därför bör vi framför allt ta oss tillräckligt med tid att tänka igenom de olika alternativen. Det är viktigt att företagsgrundare fortfarande har tillräckliga reserver om affärsidén inte fungerar som tidigare planerat.

Om grundare väljer att ta ett lån bör de göra en detaljerad återbetalningsplan och inkludera återbetalning i månatliga utgifter. En rekommenderad kapitalanskaffning genom ett lån, med vilken grundare kan dra på sitt eget kapital som en reserv. Möjligheter som en franchisestart eller crowdfunding kan också vara mycket lovande, beroende på affärsmodell.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.