to save a business in crisis

Hur man räddar ett företag i kris: 3 steg

Bild via: Pexels

Som företagare kan ditt företag snabbt glida in i det negativa. En storkund bryter sig loss, långsam försäljningstid, för höga kostnader. Bara tre av många exempel. Vår guide visar dig hur du räddar ett företag i kris med tre avgörande steg.

Det är viktigt att hålla rodret för att rädda ett företag i kris. Ta vara på dina möjligheter att få färsk finansiering, så att ditt företag bevaras under lång tid framöver!


Det här är dina nästa 3 steg

Klargör situationen

Hur lågt ligger du i minus? Vilka är orsakerna? Hur mycket pengar behöver du ungefär? Titta på dina siffror – med kallt huvud. Det blir inte ett brev från skatterådgivaren eller en översikt över dina inkomster och utgifter. Du behöver en Översikt att rädda ett företag i kris, och en känsla av hur ditt företag kommer tillbaka på rätt spår. En erfaren managementkonsult kan hjälpa till med detta.

Utveckla ett omstruktureringskoncept

För att banken ska kunna ge dig pengar behöver du en tydlig plan. Du måste bevisa att din verksamhet är värd att fortsätta. Du måste identifiera sårbarheterna och förklara hur du kan bli bättre i framtiden. Konsulten tar fram ett sådant omstruktureringskoncept med en tydlig färdplan. Dokumentet ligger till grund för alla fortsatta förhandlingar med banken.

Rädda ditt företag

Du implementerar sedan ditt renoveringskoncept bit för bit för att rädda ett företag i kris. Konsulten hjälper dig med detta. Målet: Du skriver svarta siffror igen. Du får mer intäkter till lägre kostnader – och räddar ditt företag. Det här är svårt att rädda ett företag i kris. Men det måste vara det. För du vill själv aldrig uppleva en sådan situation igen.


Hur man tar sig ur krisen

På denna hårda och steniga väg kan du få stöd för att rädda ett företag i kris. Erfarna managementkonsulter hjälper dig ur krisen. Konsulterna är specialiserade på medelstora företag. De är erfarna handlare och vet hur man övertygar banker. Det finns finansiering för omstruktureringssamrådet. Detta gör samrådet mycket gynnsamt. Managementkonsulten hjälper dig med din ansökan.

 • Mer säkerhet tack vare många års erfarenhet
 • Mindre kostnad på grund av bra förberedelser
 • Grundarexpert på plats

Vad kan en erfaren konsult hjälpa dig med att rädda ett företag i kris?

Rehabilitering
Kredit och finansiering
Finansiering och bidrag
Vinnande kunder
Övrig


Omstrukturering, insolvens: Var står du för att rädda ett företag i kris

Varje företagare bär ett stort ansvar och gör ett bra jobb. Men folk gör också misstag. Detta går helt enkelt inte att förhindra. Speciellt inte när man är sin egen chef som företagare och har ansvar för sig själv och att rädda ett företag i kris.

 • Går ditt företag mindre och mindre vinst? Eller skriver du redan röda siffror?
 • Du måste göra något för att rädda ditt företag – men du vet inte hur och var du ska börja personligen?
 • Letar du efter information om renoveringskoncept expertutlåtanden och lämpliga råd?
 • Vill du förhindra insolvensförfaranden? Borgenärer står redan utanför dörren?

Det finns tre olika situationer i vilka företag har fastnat när de har problem:

 1. I kris: I denna situation gör ett företag mindre vinst. Exempel: En storkund har brutit sig loss, det finns ett säsongsbetonat hål, genom infrastruktur eller trafik kommer färre kunder. Men deras verksamhet är fortfarande lönsam. De skriver fortfarande svarta siffror. Sådana kriser förekommer även vid företagsföljare.
 2. I omstruktureringen: Ett saneringsärende finns vanligtvis om ditt företag redan skriver röda siffror – och permanent. Löpande konton eller lån är redan fullt utnyttjade. Entreprenören själv inser att han har problem, men vet ingen väg ut.
 3. Vid insolvens: Vid insolvens är bolaget på obestånd. En insolvensförvaltare ansvarar för avveckling eller rekonstruktion av företaget. Den genomför därför insolvensförfaranden och betjänar borgenärerna. Ägaren har själv mycket begränsade möjligheter att agera.

Ofta förändras situationen för det egna företaget långsamt. Efter hand växer känslan av att man måste göra något för att rädda ett företag i kris.


Checklista omstrukturering: Hur går man vidare?

Vid en omstrukturering tar varje managementkonsult individuellt arbete. Det beror också alltid på företagets situation. Om det finns en kortsiktig, brådskande likviditetspress ser den annorlunda ut än de långsamma tecknen på en kris.

 • Steg 1: Det personliga samtalet. Först pratar managementkonsulten personligen med entreprenören och företagschefen. Tillsammans analyseras situationen. Dessutom får konsulten ett första intryck av de praktiska processerna i företaget.
 • Steg 2: Titta på siffrorna. Därefter tittar konsulten på siffrorna. Siffror som bruttovinstmarginalen, personalkostnadskvoten eller EBITDA spelar här en viktig roll. När det gäller mindre företag måste dessa siffror ofta utarbetas endast för att de inte är tillgängliga för företagare.
 • Steg 3: Samtal med banker. Konsulten jobbar härnäst med att återställa förlorat förtroende för banker, men även för leverantörer, nyckelpersoner eller konkursförvaltaren. Företaget kan bara räddas om alla drar med!
 • Steg 4: Omstruktureringsrapporten. I nästa steg kommer en omfattande omstruktureringsrapport eller ett omstruktureringskoncept att utarbetas. Konceptet måste vara en realistisk grund för att skapa vändningen. Den är baserad på en tydlig analys av en oberoende tredje part såsom en managementkonsult.
 • Steg 5: Omstrukturering. Om rekonstruktionsplanen godkänns av banken eller, beroende på situationen, av insolvensförvaltaren, kommer rekonstruktionen att ske. Företaget ställs på fötter i syfte att göra det lönsamt igen i framtiden.

Omstrukturering för att rädda ett företag i kris

Rädda ett företag i kris - Daniel Voight

Daniel Voigt är managementkonsult. I många år har han och hans team stöttat entreprenörer som driver sin verksamhet genom en kris, måste organisera en omstrukturering eller står inför insolvens. Han ger även råd till unga entreprenörer och nystartade företag. Han ger även råd vid ett företagsköp eller en försäljning. Många grundare glider in i en ekonomisk kris efter några månader och skriver röda siffror.

I intervjun berättar han om hur företag kryper i problem, vilka mätetal som är avgörande i krisen – och hur man kan återvinna förtroendet för banken.

Herr Voigt, vad är ditt intryck: hur hanterar entreprenörer detta när det egna företaget är i kris?

Voigt: De flesta företagare förstår mycket om sitt hantverk. De har byggt upp sitt företag och upplevt framgångsrika år. Ändå kan det uppstå affärskriser – till exempel för att marknaden förändras, för att likviditetsproblemen ökar eller för att operativa processer (obemärkt) kostar för mycket pengar.

Det är en svår situation för företagaren. Många vill inte erkänna att deras verksamhet står inför existentiella problem om de inte gör något. De skäms över situationen. Som regel försöker cheferna lösa problemet på egen hand. Det kostar dem att nå ut till utomstående och be om stöd.

Som ett resultat av detta använder många entreprenörer i allt högre grad sin kreditram eller byteskonto. Anledningen till detta är att vi befinner oss i en svår eller speciell fas. På så sätt kommer företaget bit för bit närmare avgrunden. Det är ofta en krypande process.

Vad blir konsekvenserna om problemen inte löses?

Voigt: En mycket tydlig signal kommer förr eller senare från leverantörer eller banker. De ifrågasätter kreditvärdigheten och är oroliga för att skulderna inte längre ska betalas. Denna förlust av förtroende väger tungt och kan göra att lamporna plötsligt slocknar väldigt snabbt.

För mig, som managementkonsult, är en väsentlig uppgift att återställa förtroendet för leverantörerna, banken eller till och med insolvensförvaltaren. För det mesta har företaget en framtid. Men man måste ändra det i princip för att avslöja det förflutnas misstag och för att leta efter strukturella lösningar.

Det handlar också om entreprenören själv: om han gör det inte agerar eller agerar för sent, kan det vara så att bankerna i slutändan säger: ”Vi räddar företaget bara om chefen lämnar.” Det skulle vara hans personliga mål. Men det behöver inte hända.

När är ett företag i kris – och när är det ett rekonstruktions- och insolvensfall?

Voigt: Ett företag är i kris när det hela tiden går med mindre vinst än tidigare år, men det skriver fortfarande i grunden svarta siffror. Företaget i sig är därför fortfarande lönsamt, men tappar allt mer i styrka och konkurrenskraft.

Ett rekonstruktionsfall föreligger när företaget skriver permanent röda siffror och står inför likviditetsproblem. Insolvens uppstår om likviditetsproblemen har lett till obestånd eller om det finns en överskuldsättning.

I alla tre situationerna går du som managementkonsult till grundforskning: Finns det en säsongsvariation? Har marknaden förändrats permanent? Är det något fel på produkterna eller tjänsterna? Är det upp till företagaren själv? Har vissa kostnadsblock exploderat? Har för mycket pengar tagits ut från anläggningen?

Vad gör du när du ger råd för att rädda en affärskris eller hjälpa till i rekonstruktions- eller insolvensförfarandet?

Voigt: Först och främst har jag ett intensivt, personligt samtal med företagaren. Vi går ofta igenom företaget tillsammans och pratar ingående om arbetsflöden. Jag vill få en känsla av hur entreprenören och hans verksamhet tickar på.

Därefter tittar jag på nyckelmåtten. Dessa inkluderar bruttovinstmarginalen, personalkostnadskvoten, rörelsekapitalutveckling och EBITDA.

Det tredje steget är att föra samtal med bankerna och, om det redan finns tillgängligt, konkursförvaltaren. Om denna sida ändå erbjuder företaget en grundläggande möjlighet kan ett renoveringskoncept tas fram och saneringsåtgärder kan initieras.

Finns sådana mätvärden som du har nämnt redan tillgängliga i företag?

Voigt: För lite större företag är dessa siffror oftast tillgängliga och övervakade. Tyvärr känner ett litet medelstort företag vanligtvis inte till eller uppmärksammar dessa siffror.

Många småföretagare driver också sin verksamhet från magen. De är tekniskt fenomenalt bra. Men de saknar djup kommersiell kunskap.

Under bra år kan kommersiella underskott spela en mindre roll, eftersom resultatet är korrekt. Men i kristider är dessa mätvärden avgörande för att identifiera problemen och även för banker eller insolvensadministratörer. Det ingår i konsultens arbete att arbeta fram dessa siffror, att utvärdera dem korrekt och att utifrån dem härleda åtgärder för upprustning.

Kan du förklara termerna på ett förenklat sätt?

Voigt: Bruttovinstmarginalen är försäljning minus materialanvändning. Personalkostnadskvoten över tid anger hur personalkostnaderna har utvecklats i förhållande till omsättningen. EBITDA är resultat före skatt, räntor och avskrivningar.

Rörelsekapitalutveckling anger skillnaden mellan utestående fordringar och leveransskulder. Det är just den sista indikatorn som är avgörande för företag som till exempel ska förfinansiera tjänster eller produkter. Kanske har företaget i grunden en mycket god marginal. Men om pengarna går ut emellan, alltså mellan köp och försäljning, är det fortfarande på obestånd.

Hur ser ett rehabiliteringskoncept eller en rehabiliteringsanmälan ut?

Voigt: Det finns en standard som uppfyller lagkraven för en rapport. Rapporten ska till exempel göra en inventering, bedöma åtgärdskapaciteten och upprätta en konkret återhämtningsplan med åtgärder.

Hur mycket kostar en professionell konsultation?

Voigt: Detta beror på företagets situation och konsultens nödvändiga engagemang. Även utan stöd får vi inte glömma att det är mycket dyrare för företagaren att dra ur kontakten, stänga företaget och sedan orientera om det. Många har blivit egenföretagare för att de vill bli sin egen chef.

Samarbetet mellan företag och konsulter upphör dock sällan när det kommer till konceptskapande. Många företagare vill få stöd och råd under flera år utifrån konsultens förtroende och mervärde. Tillsammans ska vi gå igenom de viktiga stegen i rehabiliteringen och genomföra åtgärderna tills företaget är tillbaka på rätt spår. Det finns också medel för dessa fortsatta överläggningar, som tillhandahålls av de federala staterna.


Vad ligger bakom krisrapporten?

IDW står för Institute of German Auditors. Enligt egna uppgifter finns det strikta standarder i varje land för kraven på utarbetande av ett förvaltningskoncept när ett företag behöver rehabiliteras i kris.

Denna standard uppfyller de lagkrav som ställs på ett sådant yttrande. Federal Court of Justice (BGH) har till exempel fällt flera domar om hur ett sådant expertutlåtande ska se ut.

Krav omfatta:

 • Konsistens: Konceptet måste vara sammanhängande och fungerande. Det får alltså inte vara önsketänkande eller luftsluss utan måste härledas från siffrorna i konkreta termer.
 • Schema: Företaget ska kunna rehabiliteras på en hanterbar tid. Så vi behöver en tidtabell. Allmänna löften med sikte på en avlägsen framtid räcker inte.
 • Tredje person: Återvinningsförmågan måste fastställas av en objektiv person, dvs en oengagerad tredje part.

Men det är också tydligt att standarden är en sorts kontur, en ram eller ett mönster. Liknar en innehållsförteckning i en lärobok. Själva innehållet är fortfarande tomt och behöver fyllas med liv av respektive konsult och företaget.


Orsak och alternativ för att rädda ett företag i kris

För höga kostnader

Många medelstora företag har ackumulerat allt högre kostnader genom åren. Nya medarbetare anställs, befintliga processer upprätthålls, även om det sedan länge funnits billigare alternativ för att göra det. I vissa företag tas det successivt ut för mycket kapital för privata angelägenheter – pengar som företaget då saknar och minskar likviditeten.

Lösningsmetod: Ett renoveringskoncept eller en renoveringsrapport förklarar hur kostnaderna permanent sänks. Detta kräver ofta smärtsamma skärsår. Detta är dock det enda sättet att rädda företaget som helhet. Dessutom är det nödvändigt att införa permanent kontroll så att sådana kommersiella fel inte längre inträffar.

Likviditetsflaskhals

Företaget glider in i en finansiell kris på kort sikt eller permanent, eftersom fakturor inte längre kan betalas. Så företaget är inte längre likvid, så det har inte längre tillräckligt med pengar på företagskontot. Likviditet är grundläggande för alla företag, till och med viktigare än framtida vinster. Det är företagarens viktigaste uppgift att säkra likviditet och tillhandahålla likviditet.

Lösningsmetod: Likviditeten kan ökas till exempel genom att sälja anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar (som varor i lager) så snabbt som möjligt. Kortare betalningsvillkor eller indrivning av utestående fakturor ökar också likviditeten. Andra alternativ är att öka eget kapital eller ta nya lån eller lån. Det måste dock stå klart att företaget kommer att vara konkurrenskraftigt och lönsamt i framtiden. Detta utvecklas i renoveringskonceptet.

Marknadsförändring

Många medelstora företag upplever just nu en radikal marknadsförändring. Yngre kunder köper annorlunda och nya aktörer dyker upp. Det här kan vara en stor kedja, en onlineportal eller till och med en smart grundare som gör bättre marknadsföring. Resultatet blir att vinsterna gradvis krymper. Som företagare har du till uppgift att ständigt ha ett öga på marknaden.

Lösningsmetod: Omstruktureringskonceptet avgör om företaget i princip fortfarande är marknadsmässigt. Det kan till exempel ske genom att etablera nya produkter eller tjänster på marknaden – eller optimera befintliga tjänster. Grunden för detta är en professionell konkurrensanalys.

Hur man sparar pengar i ett nytt företag

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.