Business idea

Hur man startar ett företag: 10 steg

Affärsidé

Bild via: Pexels

Vad ska du göra om du vill starta ett eget företag? Idé, affärsplan, juridisk form, finansiering, varumärkesskydd, försäkringar, utnämningar av notarie, kontrakt etc. är några av nyckelaspekterna på vägen mot att grunda ett företag. Därför hittar du nedan 10 viktiga steg för att starta ett företag.

Innan du formellt startar ditt företag är planeringsfasen igång. Enligt Founding Monitor är den genomsnittliga förberedelsetiden sju månader från idén till företagets faktiska start. Däremot är 50 % av alla grundare klara på tre månader, om de vill starta sitt företag. Naturligtvis lägger många grundare också till en början lång tid på att fundera på att starta företag. Detta visar också en titt på tiden för den intensiva uppstartsförberedelsen, som inkluderar optimering av idén, affärsplanen och de administrativa rutinerna. Detta tar i genomsnitt 2,5 månader, där mer än 50 % av grundarna tar mindre än en månad.

1:a steget: planeringsfasen

Vårt tips: Ta dig tid och ägna stor uppmärksamhet åt en giltig affärsmodell. Detta följs av den detaljerade utarbetandet av din affärsplan, som utgör grunden för en framgångsrik start-up. Var särskilt uppmärksam på en realistisk ekonomisk plan. Den visar hur mycket kapital som behövs och om ditt planerade företag är värt besväret.

Steg 2: huvud- eller sidlinje?

Steget till egenföretagande är en stor satsning för många grundare. Av denna anledning söker många nystartade företagare också initialt efter en deltidsanställning. Huruvida du startar ett företag som bisyssla eller börjar på heltid direkt spelar dock ingen roll för grundkraven för att starta företag. Du måste dock fortfarande vara uppmärksam på några saker om du startar ditt eget företag på deltid.

Steg 3: Kontrollera varumärken och skydda vid behov

Många grundare bryter ny mark i juridiska frågor när de startar ett företag. Men dessa är av stor betydelse när man startar företag och bör inte försummas. Slutligen bör företaget finnas på en lämplig internetadress. Företagsnamnet ska vara tydligt och entydigt. Ett varumärkesskydd för produkterna och tjänsterna säkrar positionen i konkurrensen. Du får dock inte glömma att dessa ämnen inte är enkelriktade. När du startar ett företag måste du också vara försiktig så att du inte bryter mot befintliga immateriella rättigheter. Vi har sammanställt ytterligare detaljer i avsnittet om industriell äganderätt.

När du startar ett företag handlar det också om att undvika risker – privata och kommersiella – för egenföretagande. För många risker som du inte kan påverka finns försäkringar så att den ekonomiska påverkan inte innebär ett tidigt slut på egenföretagandet.

När det gäller de personliga riskerna kan du under de första tre månaderna efter stiftelsen bestämma om du vill teckna en lagstadgad eller privat sjukförsäkring. Som regel är det vettigt att först jämföra kostnaderna och fördelarna med privata sjukförsäkringar, för att jämföra det bästa priset med den lagstadgade sjukförsäkringen.

Operativa risker handlar i första hand om att identifiera försäkringsbehov. För: Beroende på bransch kan olika försäkringar vara vettiga – gör den kostnadsfria behovsanalysen.

DRICKS
Som egen företagare har du valet mellan juridisk och privat sjukförsäkring. Utnyttja valet och jämför kostnader och prestanda för båda sjukförsäkringssystemen!

Steg 4: säkra företagsfinansiering

Egenföretagande betyder investeringar och kostnader först. Och besparingarna räcker ofta inte till. Idén med bankkredit kommer snabbt till många grundare. Men företagsekonomi kan vara olika. Utgångspunkten är den ekonomiska plan som du har skapat i affärsplanen. Detta visar vilka kapitalkrav du har för grunden av ditt företag. För företagsfinansiering kan du sedan använda fonder, eget kapital, lån eller bidrag: skaffa tillräckligt med kapital när du startar ditt företag.

Steg 5: vilka godkännanden krävs?

Gillar du att klippa dig och vill öppna en frisersalong? Men det är inte bara så lätt. .Tillstånd, godkännanden eller specifika kvalifikationer kan krävas när du startar ett företag. Informera dig i god tid innan du får problem med att starta din egen verksamhet: nödvändiga tillstånd på ett ögonblick.

Steg 6: Företagsformulär, konto och kontrakt

Företagsformen eller den juridiska formen är förknippad med olika krav om man vill grunda företaget och kan förlänga uppstartsprocessen avsevärt. Även om enskilda företag eller partnerskap kan skapas snabbt, tar det längre tid för företag. Orsaker till detta är datumen hos notarie och nödvändig anteckning i handelsregistret.

Också kopplat till stiftelsen är öppnandet av ett företagskonto. Företag registreras inte i handelsregistret av notarien förrän aktiekapitalet har betalats in (vanligtvis på ett företagskonto). För frilansare och enskilda företag är ett separat företagskonto inte absolut nödvändigt, men i alla fall tillrådligt – bara så att privat och professionell ekonomi kan skiljas åt.

Nära kopplat till aspekten av den juridiska formen är också ämnet för de nödvändiga kontrakten. Man ska dock inte bara tänka på bolagsordningen eller förvaltningskontrakten. Anställningsavtal för potentiella anställda eller allmänna villkor samt mallar för kundkontrakt bör redan vara klara för lansering.

Steg 7: klargör platsen

Om du inte startar eget företag i ditt eget hem, utan hyr ett kontor, en butik, en verkstad eller en restaurang, då måste du ta itu med frågan om lämplig lokalisering. Det finns många viktiga faktorer som du bör ta hänsyn till när det kommer till din plats, så att dina kunder kan hitta till dig – som du säger: alla vägar leder till Rom.

Steg 8: på vilket kontor ska man registrera sig?

Utan officiella registreringar fungerar ingenting om du vill grunda ett företag. Många ansökningar är obligatoriska och böter hotas om de missas. Och utan skattenummer från skatteverket kan du inte skriva några fakturor. Men återigen, framstegen går gradvis. Och så är du snabbt på rätt väg när du startar ditt företag. Vilket kontor man ska kontakta och när har vi satt ihop i sektionen registerföretag. Särskilt anmärkningsvärt är företagsregistreringen och för företag i handelsregistret.

Steg 9: det perfekta utseendet

En del av förberedelserna för att starta ett företag är att se till att du har den bästa möjliga presentationen. Dessa inkluderar till exempel företagets logotyp eller webbplatsen samt en korrekt förberedd faktura eller juridiska aspekter som avtrycket och integritetspolicyn. Det första intrycket räknas – det gäller ditt företag i kundkontakten såväl som första dejten. Så gör ditt bästa och övertyga med ett lyckat framträdande.

Steg 10: Vinn kunder

Efter planeringen och de många formaliteterna har du framgångsrikt grundat ditt företag. Men nu handlar det om att uppnå försäljning och framgångsrikt bemästra marknadsinträdet. Många skulle vilja köpa av dig – men väldigt få känner till ditt erbjudande. Och även om du är helt övertygad om dina produkter eller din tjänst – hos potentiella kunder måste du först göra en hel del övertalning. För detta har vi samlat de olika sätten för kundförvärv åt dig.

Det finns många sätt att marknadsföra ditt erbjudande. Att du annonserar är uteslutet. Men du bör också – av budgetskäl – utforma och implementera ett sammanhållet marknadsföringskoncept.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.