take care of a turbocharger

Hur man tar hand om en turboladdare

Bild via: Pexels

En turboladdare har nu blivit standard för diesel- och bensinmotorer, även om de flesta fordonsägare inte vet vad turbon har för funktioner i bilen och vad man bör tänka på när man kör. Här hittar du den viktigaste informationen om ämnet turboladdare, så att du vet exakt hur du ska ta hand om en turbo, vilka funktioner den fyller, hur du bäst sköter den och hur du bör köra turbo för att skydda den.

Vad har du en turboladdare till?

En turboladdare, även känd som en avgasturboladdare (ATL) eller turbo, används för att öka prestandan hos en förbränningsmotor. En motor får sin kraft från förbränningen av bränsle-luftblandningen. Därför ökar motorns prestanda när den får mer av blandningen. För att öka slagvolymen förstoras cylindrarna ofta eller så läggs en extra cylinder till. Samma tillstånd kan också uppnås genom att spruta in mer luft i de befintliga cylindrarna. Det är precis vad turboladdaren ansvarar för.

Hur fungerar en turbo?

En motor utan turboladdare suger bara in frisk luft och matar den till förbränningsprocessen. En motor med turboladdare använder också avgasluften. På så sätt kommer betydligt mer luft in i cylindrarna än vad som skulle vara möjligt utan laddning. Detta säkerställer högre motoreffekt med lägre förbrukning och även bättre emissionsvärden.

En turboladdare består vanligtvis av en avgasturbin och en turbokompressor, som är monterade på en gemensam axel. Gasen strömmar från utsidan till insidan av turbinen och från insidan till utsidan av kompressorn. Först accelereras frånluften av turbinen och matas in i kompressorn. Luften komprimeras sedan i kompressorn.

Denna tryckluft leds sedan genom en intercooler för att kyla den tillräckligt. Detta är särskilt viktigt för att minska utsläppen och öka motorns prestanda. Luften leds sedan in i cylindrarna och driver dit kolvarna med det insprutade bränslet.

Vad är en tvillingturbo?

Många turboladdade motorer har nu två turboladdare istället för en stor turboladdare. Turboladdaren är något mindre och delar på avgasflödet från cylindrarna. I fallet med en sexcylindrig, till exempel, använder varje turboladdare avgaserna från tre cylindrar.

En stor fördel med två turboladdare är att de har mindre tröghet. Det betyder att en stor turboladdare kräver mer energi och därför högre motorvarvtal för att bygga upp ett användbart laddtryck. Så är inte fallet med två turboladdare, vilket gör att de kan leverera tillräckligt med tryckluft även vid lägre hastigheter. Dessutom kan dessa även ge tillräcklig prestanda även vid särskilt höga hastigheter.

Vad är turbolag?

En turbofördröjning är bristen på kraft som en turboladdare har tills en viss hastighet uppnås. Detta händer inte alltför ofta nuförtiden, varför termen i första hand syftar på turboladdare från 90-talet.

Hur länge håller en turboladdare?

Turboladdare ska som regel nå motorns livslängd och ska inte bytas ut i förväg om du tar hand om en turboladdare. Turboladdarens livslängd beror dock på många olika faktorer, så det kan ändå vara nödvändigt att byta turbo i enskilda fall.

Hur man tar hand om en turboladdare

Från kvalitetsverkstäderna i vårt nätverk vet vi att de flesta skador på turboladdaren orsakas av saker som skulle kunna undvikas genom regelbundet underhåll och kontroller. Det är därför tillrådligt att hålla sig till oljebytesintervallen, att få oljefiltersystemet på service regelbundet, att kontrollera oljetrycket och att rengöra luftfiltersystemet. På så sätt kan du säkerställa att din turboladdare förblir funktionell så länge som möjligt och inte behöver repareras eller bytas ut tidigt.

Vilka är de vanligaste typerna av skador?

Den vanligaste skadan på en turboladdare är att främmande kroppar tränger in i turbinen eller kompressorn på turbon. Smutspartiklar i oljan kan också skada turboladdaren och orsaka vissa fel, så detta bör du undvika för att ta hand om en turboladdare .

Dessutom leder bristande oljetillförsel till skador på motorn och turboladdaren, vilket kan leda till att den inte längre fungerar och måste bytas ut helt. För höga avgastemperaturer kan skada din turboladdare. Oftast utlöses förhöjda temperaturer av fel i tändnings- eller insprutningssystemet.

Hur kör jag en turboladdare?

En turboladdare utsätts för mycket höga temperaturer eftersom den använder avgasenergi, som kan nå upp till 1 000 grader i en vanlig bensinmotor. Om bilen parkeras efter en lång körning med full gas, särskilt efter en lång motorvägstur, kan värmeuppbyggnad byggas upp i motorrummet. Detta sker på grund av den plötsliga avsaknaden av motvind, som turboladdaren inte kan anpassa sig till. Detta kan avsevärt förkorta turboladdarens förväntade livslängd och bör därför undvikas.

Därför bör kraftiga temperaturförändringar alltid undvikas. Om du har kört på motorvägen en längre tid bör du sluta köra lite långsammare en del av sträckan och inte lämna bilen direkt efter att du lämnat motorvägen. Så Turbon kan anpassa sig till den högre temperaturen.

Samtidigt bör du också se till att undvika en stor temperaturskillnad när du påbörjar din resa. Det är därför lämpligt att värma upp turbon och motorn innan du kör full gas.

Hitta fler bilråd i vår sektion för bilar/motorcyklar

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.