Boostrapping

Hur man utvecklar en bootstrapping-strategi

Boostrapping

Bild via: Pexels

Varför behöver du utveckla en bootstrapping-strategi för affärsframgång? Och vad fan är bootstrapping egentligen? Bootstrapping är uppstarten av ett företag, som förverkligas uteslutande med egna pengar. Alla rekommenderas inte att följa en bootstrapping-strategi – det är viktigt, som så ofta, att väga upp möjligheter och risker.

Vad betyder bootstrapping?

Termen bootstrapping hänvisar till ett slags självhjälp och kommer från termen ”att dra dig själv i dina egna bootstraps”. Det handlar om att bemästra en utmaning utan hjälp utifrån. Dels för att hjälp inte finns att tillgå, dels för att man medvetet vill avstå från stöd – man vill göra det på egen hand.

Bootstrapping för grundare: bara dina egna pengar

Termen bootstrapping har sedan länge etablerat sig i startup-scenen. Bootstrapping beskriver en form av finansiering för att starta ett företag, där utländskt kapital medvetet avstår från. Målet är att starta och bygga ett eget företag på egen hand. Detta innebär också att endast egna pengar investeras i bootstrapping.

Krav för en bootstrapping-strategi

Lika fascinerande som bootstrapping låter, är bootstrapping inte lämpligt för alla typer av företag och inte heller för alla. Följande förutsättningar bör uppfyllas för en framgångsrik bootstrapping-strategi:

  • Egna pengar
  • Fokusera på positiva kassaflöden
  • Risk
  • Effektivitet
  • Tydligt fokus på försäljning
  • Mod att hoppa

Egna pengar: När du utvecklar en bootstrapping-strategi börjar du med dina egna pengar. Man måste tänka på att man framför allt i inledningsskedet får stå för sina privata kostnader (hyra, försäkringar, mat & dryck etc.) utöver stiftelsen. En väldesignad och försiktigt beräknad Budget är därför avgörande när det kommer till bootstrapping.

Fokus på positiva kassaflöden: Grundregeln att tänka på när du utvecklar en bootstrapping-strategi är: generera ett positivt kassaflöde så snart som möjligt, dvs samla in mer pengar så snart som möjligt än spendera! Det är därför viktigt att du håller koll på kostnaderna och framför allt jobbar mot en brant försäljningsutveckling. Affärsmodeller som har en lång utvecklingsfas är därför inte lämpliga för bootstrapping.

Risktagande: I en start-up med båtfångst bär du hela risken (och delar inte detta med t.ex. andra investerare). Risktagandet för grundare av bootstrapping måste vara förhållandevis högt. Frågan om riskkapacitet är också spännande. För: inte varje grundare som är villig att ta risker bör också acceptera risker fullt ut. Det kan till exempel vara vettigt för en familjefar med bostad (och bolån) att minska eller diversifiera startrisken genom att få fler investerare ombord.

Effektivitet: Många grundande experter som skriver om bootstrapping tror att sparsamhet är en dygd i bootstrapping. Vi är dock mer av den åsikten att en bootstrapping-strategi bör fokusera på effektivitet i synnerhet. Det handlar om att öka försäljningen så snabbt som möjligt, men utan att göra onödiga utgifter. Men det hjälper dig inte om du gör allt själv bara för att spara pengar.

För om du fokuserar särskilt på dina kärnkompetenser och har specialister för vissa saker (t.ex. att ha en hemsida skapad kostnadseffektivt istället för att mödosamt mixa med en semiprofessionell hemsida själv), kommer du vanligtvis framsteg mycket snabbare, eftersom du använder ditt arbete tid mer produktivt.

Tydligt fokus på försäljning: För en framgångsrik bootstrapping-strategi är vissa ”säljargener” absolut nödvändiga. Tjäna den första euron så snart som möjligt – det är mottot för bootstrapping! Om du inte är en säljare bör du överväga att utöka ditt grundarteam.

Mod att gapa: En stram budget innebär ofta mod att fylla tomrummet. De kommer inte att kunna uppnå en perfekt lösning på alla områden. Detta är dock vanligtvis inte nödvändigt, eftersom 80% vanligtvis räcker för att lyckas.

Fördelar med Bootstrapping

Det finns flera punkter som talar för en bootstrapping-strategi. Till exempel är företag som bildades med hjälp av en bootstrapping-finansieringsstrategi vanligtvis mer magra och effektiva än företag som tillhandahöll tillräckligt med kapital när de grundades.

En annan faktor som säkert är viktig för grundare inom bootstrapping är att du kan hålla företaget till 100% i dina egna händer och därmed också dra nytta av framgången till 100%, men också av misslyckanden.

Den anseendevinst som ett framgångsrikt bootstrapping resulterar i ska verkligen också framhållas positivt. De som klarat sig på egen hand visar att man kan bli framgångsrik även med små budgetar. Detta imponerar på kunder och affärspartners, men framför allt potentiella investerare, som relativt enkelt kan rekryteras för exempelvis expansionsfinansiering.

Nackdelar med Bootstrapping

Att utveckla en bootstrapping-strategi är definitivt den mest riskfyllda finansieringsstrategin. Dessutom är vägen till att bli ett framgångsrikt företag oftast mer stenig och det tar jämförelsevis längre tid för stora försäljningssiffror att uppnås.

Att det inte finns några andra aktieägare ombord under boostrapningen kan vara en fördel, men det behöver inte vara det. För: Om det inte går som planerat så kan en erfaren investerare hjälpa till med råd och dåd och vid behov hjälpa till att slita runt rodret igen.

Slutsats: Bootstrapping är inte lämpligt för alla

Sammanfattningsvis, att utveckla en bootstrapping-strategi är lämplig för grundare med en ökad riskaptit som kan nå break even med din affärsmodell inom en kort tidsperiod.

För grundare som inte vill eller inte kan ta hela risken, eller för nystartade företag som planerar en lång utvecklingsperiod, rekommenderas inte nödvändigtvis en bootstrapping-strategi.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.