develop a content marketing strategy

Hur man utvecklar en innehållsmarknadsföringsstrategi

Bild via: Pexels

Vilka är de viktigaste faktorerna för att utveckla en innehållsmarknadsföringsstrategi? Vår guide beskriver nyckelaspekterna och lägger till tips för att förbättra ditt innehåll.

Hitta fler affärsguider, tips och råd

Innehåll har alltid varit kungen. Varför köpte du en tidning i kiosken? På grund av innehållet (artiklarna) eller reklam (annonserna)? På grund av innehållet såklart!

Anledningen till att detta talesätt har använts mer och mer de senaste åren är främst på grund av Internets spridning och mekanismer. Särskilt Google har kraftigt uppgraderat innehåll, det vill säga bra och väl underbyggt innehåll. Numera är innehåll av hög kvalitet en förutsättning för att ligga i framkant av många söktermer.

Dessutom blir skillnaden mellan förlag (som brukade ge ut t.ex. tidningar) och företag (med företagsbroschyrer och produktinformation) på Internet mer och mer suddiga, eftersom webbplatserna mycket ofta erbjuder båda samtidigt – vare sig det är de företagswebbplatser som också gör content marketing eller de publiceringswebbplatser som en butik är direkt integrerad på. Utöver webbplatser gäller detsamma för sociala medier (som Facebook, Instagram, Pinterest och Co.) samt videoinnehåll som YouTube.

Kort sagt: Innehåll är kung eftersom det är älskat av människor online och även prioriteras av sökalgoritmerna.

Nyckelfaktorer för att utveckla en innehållsmarknadsföringsstrategi

Behöver varje företag en innehållshanterare eller är det vettigt att köpa innehåll? Det beror lite på företagets storlek, omfattningen av dess planerade verksamhet och givetvis vilka mål man vill uppnå.

Om det måste vara en innehållsansvarig i företaget eller åtminstone en person från onlinemarknadsföring fyller denna roll med en del av sin arbetstid är inte avgörande. Det enda viktiga är: Du behöver en ansvarsfull person som följer en vettig strategi, håller koll på aktiviteterna och har tillräckligt med kunnande och förståelse för bra content marketing (och självklart har tillräckligt med arbetstid tillgänglig för ämnet).

Det finns i princip inget emot att köpa externa artiklar (eller annat innehåll). Eftersom det är kvaliteten och inte bara mängden innehåll som spelar roll, bör en ansvarig på företaget alltid ställa in genomgångarna och övervaka kvaliteten på innehållet som levereras. I detta avseende är externa köp förvisso genomförbara som ett komplement, men inte ett substitut för en ansvarig person i företaget.

Tips för bra innehåll

Det viktigaste för att utveckla en innehållsmarknadsföringsstrategi: titta på målgruppen! Kvaliteten på innehållet står eller faller med hur väl potentiella kunders intresse tillgodoses.

Använd verktyg som sökning för att undersöka vilka frågor folk ställer till Google om ämnet som dina produkter eller ditt varumärke tillhandahåller. Och fundera på hur en tryckt tidning ska se ut innehållsmässigt (vilka ämnen som ska dyka upp i den och hur) så att folk i kiosken skulle lägga pengar på det – om du kan beskriva det så är du på rätt väg, oavsett om ditt innehåll kommer att finnas i tryckt form eller online! Glöm inte principerna som sammanfattas under slagordet berättande.

Det kan också vara värt att anlita egna journalister om du driver en mer omfattande innehållsstrategi. Denna yrkesgrupp har lärt sig mycket väl att forska, ifrågasätta och förbereda innehåll på ett sådant sätt att det möter en målgrupps intressen.

Och till sist: tänk inte bara på texter! Bilder, en serie bilder (”de 10 bästa …”), videor, checklistor, instruktioner, fallstudier eller vitböcker, berättelser i sociala medier och mycket mer är lämpliga för att ge bra innehåll till kvinnor och män.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.