8 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Kommissionen godkänner ett års förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige

EU -kommissionen har godkänt, i enlighet med EU: s regler om statligt stöd, en förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige. Sverige har undantagit flytande biobränslen från energi- och koldioxidskatter sedan 2002. Åtgärden har redan förlängts flera gånger, senast i oktober 2020 (SA.55695). Genom dagens beslut godkänner kommissionen ytterligare en förlängning av skattebefrielsen med ett år (från 1 januari till 31 december 2022). Syftet med skattebefrielseåtgärden är att öka användningen av biodrivmedel och minska användningen av fossila bränslen i transporter. Kommissionen utvärderade åtgärden i enlighet med EU: s regler för statligt stöd, särskilt riktlinjerna för statligt stöd för skydd av miljö och energi.

Kommissionen fann att skattebefrielser är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biodrivmedel utan att onödigt snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer planen att bidra till såväl Sveriges som EU: s ansträngningar för att uppfylla Parisavtalet och gå mot målen för CO₂ och förnybar energi 2030. Stödet till livsmedelsbaserade biobränslen måste förbli begränsat, i linje med trösklarna ålagts av Reviderat direktiv om förnybar energi. Dessutom kan undantaget endast beviljas när operatörer visar att hållbarhetskriterierna uppfylls, vilket kommer att införlivas av Sverige enligt det reviderade direktivet om förnybar energi. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas tillgänglig i kompetens webbplats, på Statligt stödregister med filnummer SA.63198.

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles