8 C
Stockholm
söndag, oktober 17, 2021

Strategisk framsynsrapport 2021: stärka EU: s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet

Kommissionen har antagit sin andra årliga strategiska framtidsrapport: ”EU: s kapacitet och handlingsfrihet”. Detta meddelande presenterar ett framåtblickande och tvärvetenskapligt perspektiv på EU: s öppna strategiska autonomi i en alltmer multipolär och kontroversiell global ordning. Kommissionen har identifierat fyra huvudsakliga globala trender som påverkar EU: s kapacitet och handlingsfrihet: klimatförändringar och andra miljöutmaningar. digital hyperkonnektivitet och teknisk transformation; press på demokrati och värderingar; och förändringar i global ordning och demografi. Det har också fastställt tio viktiga insatsområden där EU kan ta tillfällen i akt för sitt globala ledarskap och öppna strategiska autonomi. På detta sätt fortsätter strategisk framsynthet att informera kommissionens arbetsprogram och prioriteringar.

EU -kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”Europeiska medborgare upplever nästan dagligen att globala utmaningar som klimatförändringar och digital transformation har en direkt inverkan på deras personliga liv. Vi känner alla att vår demokrati och våra europeiska värderingar ifrågasätts, både externt och internt, eller att Europa behöver anpassa sin utrikespolitik på grund av en förändrad global ordning. Tidigare och bättre information om dessa trender kommer att hjälpa oss att ta itu med sådana viktiga frågor i tid och styra vår union i en positiv riktning. ”

Vice ordförande Maroš Šefčovič, ansvarig för förbindelser mellan byråer och framförhållning, sade: ”Även om vi inte kan veta vad framtiden innebär, kommer en bättre förståelse av viktiga megatrender, osäkerheter och möjligheter att förbättra kapacitet och handlingsfrihet. EU. Därför analyserar denna strategiska framsynsrapport fyra megatrender med stor inverkan på EU och identifierar tio insatsområden för att driva vår öppna strategiska autonomi och cementera vårt globala ledarskap mot 2050. Pandemin har bara stärkt fallet för ambitiösa strategiska beslut idag och den här rapporten hjälper oss att hålla koll på bollen. ”

Kommersiell

Tio strategiska politikområden

  1. Säkerställa hållbara och motståndskraftiga livsmedels- och hälsosystem;
  2. säkerställa prisvärd och koldioxidfri energi;
  3. stärka kapaciteten inom datahantering, artificiell intelligens och spetsteknik;
  4. säkra och diversifiera tillgången på kritiska råvaror;
  5. säker global pionjärposition i standardinställning;
  6. bygga motståndskraftiga och framtidssäkra ekonomiska och finansiella system;
  7. utveckla och behålla färdigheter och talanger som matchar EU: s ambitioner;
  8. stärka säkerhets- och försvarskapaciteten och tillgång till rymden;
  9. arbeta med globala partner för att främja fred, säkerhet och välstånd för alla; och
  10. stärka institutionernas motståndskraft.

Nästa steg

Kommissionen kommer att fortsätta att genomföra sin strategiska framsynsagenda för denna policycykel och rapportera om arbetsprograminitiativen för det kommande året. Den 18 och 19 november är det värd för Conference of the European System of Strategy and Political Analysis (ESPAS) diskutera temat för nästa års strategiska framsynsrapport: vänskapen mellan de gröna och digitala övergångarna, det vill säga hur de kan stärka varandra, bland annat genom användning av framväxande teknik. Dessutom kommer det EU-omfattande framsyningsnätverket av ”framtidens ministrar” från alla medlemsstater att fortsätta att utveckla framsynskapaciteten i förvaltningarna i EU: s medlemsstater. Senare denna månad kommer kommissionen också att slutföra ett offentligt samråd om detta motståndskraftspaneler, ett nytt verktyg för att bedöma motståndskraften på ett mer holistiskt sätt, i EU och dess medlemsstater. Detta kommer att hjälpa till att mäta socialt och ekonomiskt välbefinnande genom att gå utöver BNP. TILL Offentligt samråd om kommissionens projekt för motståndskraftspaneler pågår fram till den 30 september.

Kommersiell

Botten

Strategisk framsynthet stöder kommissionen på dess ambitiösa och framåtblickande väg mot att nå president von der Leyens sex huvudambitioner. Från och med 2020 är årliga strategiska framsynsrapporter, baserade på fullständiga framsynscykler, beredda att informera prioriteringarna i den årliga statusen för unionens status, kommissionens arbetsprogram och fleråriga program.

Årets rapport bygger på 2020 Strategic Outlook Report, som införde motståndskraft som en ny kompass för EU: s beslutsfattande. Megatrenderna och de politiska åtgärderna som anges i den strategiska framtidsrapporten 2021 identifierades genom en expertledd sektorsövergripande framsynsövning som utförs av kommissionens tjänster, med omfattande samråd från medlemsstaterna och andra EU-institutioner inom ramen för den europeiska strategin. och Policy Analysis System (ESPAS). Resultaten av den framtida övningen presenteras i a Rapport från Joint Research Center Science for Policy: Forma och säkerställa EU: s strategiska autonomi fram till 2040 och framåt.

För att stödja kapacitetsuppbyggnad för framsyn i hela EU inrättade kommissionen det EU-omfattande framsyningsnätverket som omfattar 27 framtidsministrar från alla medlemsländer. Detta nätverk delar bästa praxis och informerar kommissionens strategiska framtidsagenda genom att diskutera viktiga frågor som är relevanta för Europas framtid.

Mer information

Strategisk framsynsrapport 2021: EU: s kapacitet och handlingsfrihet

Frågor och svar om rapporten 2021 Strategic Foresight

Webbplats om strategisk framsynthet

JRC Science for Policy -rapport: Utforma och säkra EU: s strategiska autonomi år 2040 och framåt

Related Articles

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Latest Articles